Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Lai TV apraidi baudītu,

Lai TV apraidi baudītu, izmantojot vairākkanālu ieskaujošo skaņu no uztvērēja * ja TV ir saderīgs ar audio atgriešanas kanāla (Audio Return Channel — ARC) funkciju, izveidojiet savienojumu D. Izvēlnē HDMI Settings noteikti iestatiet opcijas Control for HDMI vērtību On (74. lpp.). Ja vēlaties izvēlēties audio signālu, izmantojot kabeli, kas nav HDMI kabelis (piemēram, izmantojot optisko digitālo vadu vai audio vadu), pārslēdziet audio ievades režīmu, izmantojot INPUT MODE (77. lpp.). **Ja jūsu TV nav saderīgs ar funkciju ARC, izveidojiet savienojumu A vai B. Noteikti izslēdziet TV skaņu vai aktivizējiet TV skaņas izslēgšanas funkciju. Piezīmes • Atkarībā no TV un antenas savienojuma stāvokļa TV ekrānā iespējams attēla kropļojums. Šādā gadījumā antenu novietojiet tālāk no uztvērēja. • Ja pievienojat optiskos digitālos vadus, ievietojiet spraudni taisni, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. • Nesalieciet optisko digitālo vadu. Padomi • Visas digitālās audio ligzdas ir saderīgas ar 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz un 96 kHz iztveršanas frekvencēm. • Ja savienojat TV audio izejas ligzdu ar uztvērēja ligzdu TV IN, lai TV skaņu izvadītu ar uztvērējam pievienotiem skaļruņiem, TV skaņas izvades ligzdai iestatiet vērtību Fixed, ja to var pārslēgt starp Fixed un Variable. Lai skaņu klausītos no TV Ja jūsu TV neatbalsta sistēmas audio vadības funkciju, izvēlnē HDMI Settings opcijai HDMI Audio Out iestatiet vērtību TV+AMP (88. lpp.). 4a: Video iekārtu pievienošana HDMI savienojuma izmantošana Augstas izšķirtspējas multivides saskarne (High-Definition Multimedia Interface — HDMI) ir saskarne, kas video un audio signālu pārraida digitālā formātā. Ar HDMI kabeļa palīdzību pievienojot ar Sony BRAVIA Sync saderīgas iekārtas, to darbināšana var būt pavisam vienkārša. Sk. BRAVIA Sync iezīmes (73. lpp.). HDMI iezīmes • Digitālo audio signālu, kas tiek pārraidīts ar HDMI palīdzību, var izvadīt ar uztvērējam pievienotajiem skaļruņiem. Šis signāls atbalsta Dolby Digital, DTS, DSD un lineāro PCM. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Uztvērēja atbalstītie digitālie audio formāti (18. lpp.). • Izmantojot HDMI savienojumu, uztvērējs var saņemt vairākkanālu lineāro PCM (līdz 8 kanāliem) ar 192 kHz vai mazāku iztveršanas frekvenci. • Šis uztvērējs atbalsta liela bitu ātruma audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour) un 4K vai 3D pārraidi. • Lai skatītu 3D attēlus, izmantojot ātrdarbīgus HDMI kabeļus, uztvērējam pievienojiet ar 3D saderīgu TV un video iekārtu (Blu-ray Disc atskaņotāju, Blu-ray Disc rakstītāju, PlayStation 3 u.c.), uzlieciet 3D brilles un atskaņojiet ar 3D saderīgu saturu. • Lai skatītu 4K (ieeja HDMI BD, GAME un VIDEO) attēlus, izmantojot ātrdarbīgus HDMI kabeļus, uztvērējam pievienojiet ar 4K saderīgu TV un video iekārtu (Blu-ray Disc atskaņotāju u.c.) un atskaņojiet ar 4K saderīgu saturu. • HDMI BD, DVD, GAME un VIDEO ievadi varat skatīt attēls attēlā priekšskatījumā. 24 LV

Piezīmes par HDMI savienojumiem • Atkarībā no TV vai video iekārtas 4K un 3D attēli, iespējams, netiks rādīti. Skatiet uztvērēja atbalstītos HDMI video formātus (112. lpp.). • Detalizētu informāciju skatiet katras pievienotās iekārtas lietošanas instrukcijās. Savienojumi Pievienojot vadus • Pirms vadu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu). • Visi vadi nav obligāti jāpievieno. Pievienojiet atbilstoši pievienotajā iekārtā pieejamajām ligzdām. • Izmantojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli. Ja izmantosit standarta HDMI kabeli, 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K un 3D attēli, iespējams, netiks rādīti pareizi. • Nav ieteicams izmantot HDMI-DVI pārveidošanas kabeli. Ja DVI-D iekārtai tiek pievienots HDMI-DVI pārveidošanas kabelis, iespējams skaņas un/vai attēla zudums. Pievienojiet atsevišķus audio vai digitālā savienojuma vadus, pēc tam, ja nenotiek pareiza skaņas izvade, izvēlnē Input Settings iestatiet Audio Input Assign (78. lpp.). • Ja pievienojat optiskos digitālos vadus, ievietojiet spraudni taisni, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. • Nesalieciet optisko digitālo vadu. Padoms Visas digitālās audio ligzdas ir saderīgas ar 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz un 96 kHz iztveršanas frekvencēm. Ja vēlaties pievienot vairākas digitālās iekārtas, bet nevarat atrast neaizņemtu ieeju Sk. Citas audio ieejas ligzdas izmantošana (Audio Input Assign) (78. lpp.). 25 LV