Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Bezvadu tīkla

Bezvadu tīkla iestatīšana, izmantojot WPS PIN koda paņēmienu Ja piekļuves punkts atbalsta WPS PIN (personiskā identifikācijas numura) koda savienojuma izveidi, WPS bezvadu savienojumu varat iestatīt, bezvadu lokālā tīkla maršrutētājā/piekļuves punktā ievadot uztvērēja PIN kodu. 1 Veicot 2. darbību (“Piekļuves punkta meklēšana un bezvadu tīkla iestatīšana (piekļuves punkta meklēšanas paņēmiens)” (36. lpp.)), izvēlieties Manual Registration. 2 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos WPS PIN, pēc tam nospiediet . Tiek rādīts pieejamo SSID (piekļuves punktu) saraksts. 3 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos nepieciešamo tīkla nosaukumu (SSID), pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek rādīts uztvērēja PIN kods (8 cipari). Atstājiet PIN kodu redzamu, līdz tiek izveidots savienojums. (Ikreiz, kad veicat šo darbību, tiek rādīts cits PIN kods.) 4 Bezvadu lokālā tīkla maršrutētājā/ piekļuves punktā ievadiet uztvērēja PIN kodu. Uztvērējs sāk tīkla iestatīšanu. Kad tīkla iestatīšana ir pabeigta, tiek rādīts Completed un displeja panelī iedegas . Lai atgrieztos tīkla iestatījumu izvēlnē, nospiediet . (Atkarībā no tīkla vides tīkla iestatīšanai var būt nepieciešams kāds laiks.) 5 Veiciet servera iestatīšanu. Lai klausītos serverī saglabāto audio saturu, ir jāiestata serveris (55. lpp.). Padomi • Pārbaudot tīkla iestatījumus, sk. Information (90. lpp.). • Detalizētu informāciju par PIN koda ievadīšanu bezvadu lokālā tīkla maršrutētājā/piekļuves punktā skatiet bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/ piekļuves punkta lietošanas instrukcijās. Ja nevarat atrast nepieciešamo tīkla nosaukumu (SSID) (manuālās iestatīšanas paņēmiens) Ja nepieciešamais tīkla nosaukums (SSID) sarakstā nav redzams, varat to ievadīt manuāli. 1 Veicot 2. darbību (“Piekļuves punkta meklēšana un bezvadu tīkla iestatīšana (piekļuves punkta meklēšanas paņēmiens)” (36. lpp.)), izvēlieties Manual Registration. 2 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Direct Input, pēc tam nospiediet . 3 Ievadiet tīkla nosaukumu (SSID) un nospiediet . 4 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos nepieciešamo drošības iestatījumu, pēc tam nospiediet . 5 Veiciet sadaļas “Piekļuves punkta meklēšana un bezvadu tīkla iestatīšana (piekļuves punkta meklēšanas paņēmiens)” (36. lpp.) 4.–7. darbību. Ekrāna displeja (OSD) darbības rokasgrāmata TV ekrānā varat atvērt uztvērēja izvēlni un, spiežot tālvadības pogas V/v/B/b un , TV ekrānā varat izvēlēties nepieciešamo funkciju. Sākot uztvērēja darbināšanu, vispirms noteikti nospiediet tālvadības pults pogu AMP. Citādi nākamās darbības, iespējams, netiks nodotas uztvērējam. 38 LV

AMP 3 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos nepieciešamo izvēlni, pēc tam nospiediet , lai atvērtu izvēlni. TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes elementu saraksts. Piemērs: ja atlasāt Watch. RETURN O Izvēlnes lietošana V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Pārslēdziet TV ievadi tā, lai tiktu rādīts izvēlnes attēls. 2 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. Atkarībā no TV var paiet zināms laiks, pirms TV ekrānā tiek parādīta sākuma izvēlne. 4 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos regulējamo izvēlnes elementu, pēc tam nospiediet , lai atvērtu izvēlnes elementu. 5 Atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai izvēlētos nepieciešamo parametru. Padoms Ja OSD labās puses apakšējā daļā tiek rādīts OPTIONS, funkciju sarakstu varat atvērt, nospiežot OPTIONS un izvēloties saistīto funkciju. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā Nospiediet RETURN O. Lai izietu no izvēlnes Nospiediet HOME, lai atvērtu sākuma izvēlni, pēc tam vēlreiz nospiediet HOME. Uztvērēja sagatavošana 39 LV