Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sākuma izvēļņu

Sākuma izvēļņu pārskats Izvēlnes ikona Apraksts Watch Atlasa uztvērējā ievadāma video avotu (40. lpp.). Listen Atlasa mūziku no SA-CD/ CD diska, USB ierīces, mājas tīkla vai SEN (40. lpp.). Varat baudīt arī iebūvēta uztvērēja FM/AM radio. Sound Effects Settings Ļauj baudīt skaņas pilnveidošanu, ko nodrošina dažādas Sony patentētās tehnoloģijas vai funkcijas (50. lpp.). Regulē uztvērēja iestatījumus (80. lpp.). Pamatdarbības Ievades avota iekārtas atskaņošana ?/1 Ievades pogas V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. 2 Izvēlieties Watch vai Listen, pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes elementu saraksts. 3 Izvēlieties nepieciešamo iekārtu un nospiediet . 4 Ieslēdziet iekārtu un sāciet atskaņošanu. 40 LV

5 Spiediet 2 +/–, lai regulētu skaļumu. Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu MASTER VOLUME. 6 Spiediet SOUND FIELD +/–, lai baudītu ieskaujošo skaņu. Varat izmantot arī uztvērēja pogu A.F.D./2CH, MOVIE vai MUSIC. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. 50. lpp. Padomi • Varat pagriezt uztvērēja grozāmpogu INPUT SELECTOR vai nospiest tālvadības pults ievades pogu, lai izvēlētos nepieciešamo iekārtu. • Skaļumu var regulēt arī citādi: izmantojot uztvērēja grozāmpogu MASTER VOLUME vai tālvadības pogu 2 +/–. Lai ātri palielinātu vai samazinātu skaļumu – Ātri pagrieziet grozāmpogu. – Nospiediet un turiet nospiestu pogu. Lai nedaudz pieregulētu – Lēni grieziet grozāmpogu. – Nospiediet un nekavējoties atlaidiet pogu. Lai aktivizētu skaņas izslēgšanas funkciju Nospiediet . Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju, veiciet kādu no šīm darbībām. • Vēlreiz nospiediet . • Mainiet skaļumu. • Izslēdziet uztvērēju. • Veiciet automātisko kalibrēšanu. Lai izvairītos no skaļruņu sabojāšanas Pirms izslēdzat uztvērēju, noteikti samaziniet skaļumu. Pamatdarbības 41 LV