28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

simulirani dunajski orkester je bil uspešno oddirigiran<br />

od vrste naših dijakov! Na vrhu smo se poigrali še v<br />

zvočnem laboratoriju in v muzejski trgovinici. Zatem<br />

smo se zapeljali do waldorfske šole Wien-Pötzleinsdorf,<br />

ki se nahaja v nekdanjem dvorcu.<br />

V soboto smo vstali zarana in se z dnevno karto odpravili<br />

na tramvaj ter pohiteli v znameniti Musikverein.<br />

V njem se odvije okrog 850 prireditev na leto in tam<br />

smo si ogledali stekleno in kovinsko dvorano (ob njiju<br />

sta pod zemljo še lesena in kamnita). Nato smo si<br />

ogledali še manjšo Brahmsovo dvorano ter na poti do<br />

nje bisto skladateljice Clare Schumann. Na poti v znamenito<br />

zlato dvorano, kjer so se pripravljali na vajo,<br />

smo na častnem mestu videli imeni dveh svetovno priznanih<br />

slovenskih pevk, Marjane Lipovšek in Bernarde<br />

Fink. V t.i. zlati dvorani se dogaja slavnostni vsakoletni<br />

novoletni koncert za katerega karte lahko kupimo, če<br />

smo izžrebani med pardesettisoč kandidati na loteriji<br />

(bogate cvetne aranžnaje prispevajo iz San Rema).<br />

Dvorana je skoraj povsem iz lesa in pozlate. Na stropu<br />

so slike Apolona in devetih muz. Akustika je perfektna<br />

tudi zaradi obešenega stropa in votlega prostora pod<br />

dvorano, kamor so spravljali stole, če so dvorano uporabljali<br />

za ples. Nato smo si ogledali še nekaj manjšo<br />

Brahmsovo dvorano. Zgradbo je tudi načrtoval danski<br />

arhitekt Teophil Hansen. Društvo prijateljev glasbe<br />

(musikverein) je lani praznovalo 200 let svojega delovanja.<br />

Po ogledu te veličastne zgradbe so nekateri nepozorneži<br />

dobili en katalog za v malho. Pred tem pa smo<br />

si ogledali baročno cerkev posvečeno Karlu Boromejskemu.<br />

Krasita jo dva stebra z vijačnim prikazom življenja<br />

tega svetnika, pred njo pa je jezerce s skulpturo<br />

kiparja Henry-ja Moora. Nato smo odšli v muzejsko četrt<br />

(Muzeumsquartier), kjer smo videli velikanski kompleks<br />

nekdanje dvorne konjušnice preurejen v muzeje.<br />

Dva najpomembnejša med njimi sta (kot bela in črna<br />

palača v Tadž Mahalu) Leopoldov muzej in Mumok. Zatem<br />

smo odšli v bližnji Umetnostnozgodovinski muzej,<br />

kjer smo si skupaj pogledali Klimtove freske (bolj mladostno<br />

delo), pa Tezeja in Kentavra Antonia Canove, pa<br />

Dürerja, Rembranta in Vermeerja ter Breugla in Tizianovo<br />

Madonno v zelenem. Po času za individualni ogled<br />

smo šli pogledat tudi znamenito Cellinijevo solnico. Iz<br />

KHM smo šli mimo spomenika Mariji Tereziji do slončka,<br />

zatem pa smo vstopili v naravoslovni muzej. Tam<br />

smo si šli najprej pogledat willendorfsko venero, vse pa<br />

so (hja...) predvsem očarali premikajoči dinozavri na<br />

poti. Skupaj smo šli še do simulacije ognjenika in do<br />

množice dragih ter poldragih kamnov in mineralov. Videli<br />

smo cele dvorane diamantov, biserov, opalov, smaragdov,<br />

rubinov, samorodnega zlata, platine ….<br />

Prosti čas je precej dijakov preživelo v nakupovalni<br />

Mariahilfer Strasse. Nato smo se dobili skupaj in odšli<br />

na Donauinsel. Tam je šla večina čez pontonski most,<br />

nekateri na trampoline, lahko pa smo si tudi ogledali<br />

nekaj sodobne arhitekture. Od tam smo se zapeljali v<br />

zabaviščni Prater, kje so šli nekateri na drzne vlakovne<br />

kompozicije in na kako hudo gugalnico.<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!