28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

D o g o d k i<br />

Konferencija<br />

ŠKOLA ZA SUTRA –<br />

OD MOZGA DO UMA<br />

Umijeće podučavanja ili<br />

podučavanje kao umjetnost<br />

na kojoj će sudjelovati svjetski poznata imena iz<br />

područja neuroznanosti i pedagogije<br />

20.- 21. Rujan <strong>2013</strong>, Velika dvorana FER-a, Zagreb,<br />

pod visokim pokroviteljstvom<br />

predsjednika Republike Hrvatske<br />

prof.dr.sc. Ive Josipovića<br />

Posebna gošća predavačica<br />

Barunica Susan Greenfield<br />

Barunica Susan Greenfield sa sveučilišta u Oxfordu, jedna<br />

je od najpoznatijih europskih neuroznanstvenica, redovna<br />

profesorica na Odsjeku za farmakologiju Sveučilišta u Oxfordu<br />

i vodeća istraživačica na području istraživanja fizičke<br />

osnove svjesnosti i Alzheimerove te Parkinsonove bolesti.<br />

Barunica Greenfield je bivša ravnateljica britanskog Kraljevskog<br />

instituta i pobornica demokratizacije neurologije. Drži<br />

predavanja i vodi javne emisije diljem Velike Britanije i SAD-a.<br />

Gostuje kao predavačica na brojnim svjetskim sveučilištima,<br />

a medijima je zanimljiva zbog svog nekonvencionalnog i zanimljivog<br />

pristupa znanstvenim činjenicama i istraživanjima<br />

koje koristi u svrhu promoviranja smislenijeg i kvalitetnijeg<br />

načina života. Autorica je nekoliko svjetskih uspješnica,<br />

uključujući „ Ljudi sutrašnjice: Kako 21. stoljeće mijenja naš<br />

način razmišljanja“, a njezina knjiga Priča o mozgu prevedena<br />

je na hrvatski jezik. Dobitnica je brojnih prestižnih svjetskih<br />

priznanja i nagrada.<br />

Ciljevi konferencije<br />

- upoznati našu pedagošku i znanstvenu javnost s ovom<br />

iznimnom znanstvenicom i njenim doprinosom na planu<br />

istraživanja mozga i ranih pedagoških utjecaja na razvoj i rad<br />

mozga;<br />

- potaknuti dijalog o budućnosti obrazovanja otvarajući<br />

pitanja o važnosti kreativnog izražavanja i njegovanja temeljnih<br />

ljudskih vrijednosti nužnih za formiranje zdrave osobnosti<br />

i stabilnog identiteta;<br />

Ostali predavači<br />

David Brierley, izvanredni profesor na Fakultetu Rudolf<br />

Steiner u Oslu; gost predavač na brojnim europskim sveučilištima;<br />

autor šest knjiga na temu fleksibilnih i kreativnih<br />

metoda u školama; savjetnik na uvođenju kreativnih metoda<br />

u škole i fakultete u Santanderu, Španjolska (Zaklada Botin);<br />

pedagoški voditelj neformalnih studija za učitelje i odgajatelje<br />

u Zagrebu i Ljubljani; voditelj projekta Inovacije u<br />

obrazovanju pri Ministarstvu za obrazovanje, kulturu i sport<br />

Republike Slovenije.<br />

Ann Mangen, izvanredna profesorica na Sveučilištu u Stavangeru,<br />

Norveška; autorica i predavačica s istraživačkim<br />

interesom za kognitivnu i edukacijsku neuroznanost, otjelovljenu<br />

kogniciju te utjecaj digitalnih tehnologija na čitanje i<br />

pisanje kao i na rad i razvoj mozga u cjelini.<br />

Slavica Bašić, redovna profesorica na Sveučilištu u Zadru,<br />

predaje i objavljuje radove o teorijskim pitanjima znanosti o<br />

odgoju, teoriji kurikuluma i reformnopedagoškim koncepcijama<br />

(Waldorf i Montessori). Posebno angažirana u pedagoškom<br />

obrazovanju i usavršavanju odgojitelja i učitelja.<br />

Tobias Richter, predavač na Centru za kulturu i pedagogiju<br />

u Beču te na studijima za obrazovanje waldorfskih pedagoga<br />

u Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Autor nekoliko knjiga<br />

na temu umjetnosti podučavanja, uloge umjetnosti u stjecanju<br />

učiteljskih kompetencija i waldorfskog kurikuluma.<br />

Mary Barratt-Due, docentica na Fakultetu Rudolf Steiner<br />

u Oslu, glazbena pedagoginja, euritmistica i zdravstvena<br />

euritmistica s 25-godišnjim iskustvom podučavanja glazbe<br />

(klavir i zborno pjevanje).<br />

Organizator konferencije<br />

Konferenciju organizira Institut za waldorfsku pedagogiju<br />

IWP – Škola za sutra u suradnji s Agencijom za odgoj i<br />

obrazovanje.<br />

Institut za waldorfsku pedagogiju - IWP je neprofitna udruga<br />

koja između ostalog provodi trogodišnji neformalni dopunski<br />

studij u Zagrebu čijim se programom nastoji potaknuti<br />

buduće generacije na divergentno, kreativno razmišljanje<br />

uvođenjem metodologije usklađene s potrebama našeg<br />

doba, kao i razvijanjem osobina ljudskosti, nužnih za naše<br />

sve razlomljenije društvo. Sličan studij postoji i u Ljubljani.<br />

Učesnici konferencije<br />

Nastavnici, odgajatelji, pedagozi, znanstvenici iz Hrvatske<br />

i drugih zemalja (Slovenije, BiH, Srbije, Makedonije, Italije,<br />

Austrije, Mađarske, Njemačke, Norveške itd.); visoki gosti<br />

iz bosanskohercegovačkog i slovenskog ministarstva<br />

obrazovanja.<br />

Sva predavanja simultano će se prevoditi s engleskog na<br />

hrvatski, odnosno, s hrvatskog na engleski jezik.<br />

22<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!