28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

zabave odpeljati Mario, ki je vsa v solzah, potem ko so<br />

vsi skupaj gledali napet DVD. Rashidova starša morata<br />

vedno znova prihajati v šolo, ker se je grdo vedel in ni<br />

poslušal. Kevinovi sosedje povedo socialni službi, da ga<br />

starša zlorabljata, ker ga slišijo vsak večer vreščati. Pri<br />

takem obnašanju si starši, sosedje, prijatelji in starši<br />

drugih otrok najprej mislijo, da je za otrokove težave<br />

kriva napačna vzgoja.<br />

Bodisi da jim to povedo v obraz, ali govorijo za hrbtom,<br />

imajo starši takih otrok vedno občutek krivde in<br />

čutijo neizrečeno sodbo, da so za to krivi le oni. Morda<br />

bi morali biti preprosto bolj strogi ali pa, nasprotno,<br />

bolj sočutni; svojega otroka bi morali bolje zaščititi,<br />

morali bi mu že enkrat pustiti, da sam poskrbi zase,<br />

morali bi …<br />

Ob upoštevanju vsega tega je jasno, da so ti starši pod<br />

hudim pritiskom. Videla sem mnoge starše takih otrok,<br />

kako so zdrsnili v pregorelost; ne ker bi bila posebno<br />

stresna njihova služba, ampak predvsem zato, ker so<br />

imeli tako malo razvedrila zunaj družine in so jih otrokove<br />

težave povsem preplavile.<br />

dolgočasenje kot pa neprestan aktiven napor. Pustimo<br />

otroke pri miru, da se spet lahko razmahneta kreativnost<br />

in domišljija.<br />

V družini je zdrava navada, da ne delamo mnogo stvari<br />

hkrati. Obroki bi morali potekati brez telefonskih<br />

klicev, televizije ali časopisa. Vsem dobro dene dan,<br />

ko nihče nima nikakršnih obveznosti. Živimo tukaj in<br />

zdaj, dovolj prostora je za spontane načrte ali preprosto<br />

za mir in tišino. Vsaka oseba ima svoje opozorilne<br />

znake, da je stres premočan. Odrasli se moramo naučiti<br />

spoštovati lastne omejitve in omejitve naših otrok<br />

in sami živeti življenje, kjer je dovolj prostora za mir in<br />

brezdelje v najboljšem pomenu besede. Kajti k aktivnemu<br />

življenju pripadata tišina in razmislek tako kot<br />

izdih vdihu in spanje budnemu stanju.<br />

O avtorici: Annejet Rumke je zdravnica v Amsterdamu.<br />

Dela v otroški in odrasli psihiatriji in je usposobljena terapevtka<br />

za družine in pare ter terapevtka za dialog. <br />

Kako se izogniti prekomernemu stresu?<br />

Da bi zmogli otroci zdravo prenašati stres, je pomembno,<br />

da jih ves čas ne zaposlujemo ali se z njimi ukvarjamo.<br />

Kajti življenjske sile se uspešno razvijajo le skozi<br />

mir in ritem. Otroci staršev, ki so ves čas pod stresom,<br />

tisti, ki so sami pod stresom, ker morajo ves čas z ene<br />

aktivnosti na drugo, iz šole na šport, v glasbeno šolo,<br />

potem pa k prijatelju ali babici, se ne morejo umiriti.<br />

Ne smemo jih ves čas nekam voziti in od njih pričakovati<br />

dosežke. Ni potrebno, da so najboljši v zboru, pri<br />

violini ali na nogometu, ampak jim moramo dovoliti,<br />

da pri teh dejavnostih preprosto uživajo, se zabavajo.<br />

Prav tako ni potrebno, da se ves čas učijo, so pozorni,<br />

opazujejo, da o nečem razmišljajo ali da razumejo,<br />

zakaj nekaj počno. Za psihološki razvoj in za notranji<br />

vir življenja je dosti bolj pomembno sanjarjenje, in<br />

Burnout education<br />

Burnout is a widespread modern disease. Annejet Rümke, a psychiatrist in the Netherlands, shows how the<br />

increasingly early and frequent appearance of stress symptoms in adults is closely connected with the way<br />

in which our culture treats children.<br />

Be it football or music, dance or geography – the joy we experience in these activities becomes less and less important<br />

with ever greater pressure to achieve at an ever younger age. Such achievement is constantly measured with<br />

various tests and examinations. Anyone who does not meet to the norm rapidly falls out of the group or becomes a<br />

constant source of worry for parents and teachers. As a result many children are subject to the constant experience<br />

that something is wrong with them. Brooding, self-doubt and negative thoughts lead to physical stress reactions.<br />

There is a worrying trend that symptoms associated with exhaustion and stress are appearing at an ever younger<br />

age. In view of the fact that children are still developing in every respect – brain development, immune system, habits<br />

and soul qualities – it is all the more important to create an environment for them in which biological rhythms,<br />

the life forces which build up the body and support the soul, can develop, helping them to unfold in an atmosphere<br />

of security. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!