28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

U v o d n i k<br />

Wau leto<br />

Iztok Kordiš<br />

Pravijo, da se hvaliti ni dobro, ker se potem lahko stvar kar hitro obrne. Tu sem<br />

kar vraževeren in vsakokrat zraven še potrkam po lesu. In zadnje čase kar naprej<br />

trkam. In bom, za vsak slučaj, tudi zdaj, kar vnaprej. Ampak res se nam zadnje<br />

čase dogajajo same čudovite stvari, še dobro ne prebaviš ene, že se zgodi (jo ustvarimo)<br />

druga. In vsakokrat, ko se kaj takega zgodi, me obide velika hvaležnost do<br />

vseh, ki smo del tega, do vseh, ki vsak po svoje, v svoji različnosti sodelujemo pri<br />

ustvarjanju zgodbe, ki se imenuje waldorfska šola in je še mnogo več kot šola, je<br />

način življenja, način življenja skupnosti in to ne le šolske. Res smo lahko ponosni<br />

na to, kar ustvarjamo, delamo, živimo. Greš na predstavitev projektov-neverjetno,<br />

mesečni praznik-izjemno, nastopi glasbene šole-vrhunsko, ... in potem za konec<br />

kot pika na i - zaključna igra četrtega letnika, kot slika vsega dogajanja na šoli,<br />

kot slika kakšno naj bi življenje v družbi bilo. Velik oder, množica različnih, a med<br />

seboj zelo povezanih ljudi, kjer lahko gledaš kvalitete posameznikov, hkrati pa ves<br />

čas čutiš skupnost. V tem razredu je vedno vel duh skupnosti, ki ''gleda v svet'' in<br />

zato je bila njim igra pisana na kožo. Gašper je res fenomen, ki je to znal prečitati in<br />

vsakega med nami ganil in premaknil, in prepričan sem, da če bi bilo pet predstav,<br />

bi bila dvorana petkrat polna.<br />

Wau in to smo mi, vse to lahko naredimo in delamo in to sredi sveta, kjer nas vsakodnevno<br />

zasipajo s težavami in krizami,… Lahko je drugače in je drugače. Danes<br />

je svet idej, idealov in popolnosti tako močan, tako prevladuje, da je postal nezavedna<br />

droga, svet, kjer moramo nekaj biti, nekaj postati. Stremenje k nečemu je<br />

danes ''must''. Seveda moramo imeti cilje, želje, pot, ampak enostavno je razlika ali<br />

imaš v glavi le cilj, ali pa si pripravljen na drobne stopinje stopati vsak dan. Združiti<br />

cilj in te drobne korake, ki so velikokrat daleč proč od popolnosti, od ideala. Biti<br />

toliko zdrav, močan in stabilen, da zmoreš iti naprej in pri tem videti ne le sebe,<br />

ampak tudi sočloveka.<br />

Nelson Mandela je pred leti rekel, da tisto kar zavira razcvet sveta ni strah pred<br />

našo nesposobnostjo, ampak strah pred našo neizmerno sposobnostjo. Ne bojmo<br />

se je. <br />

Tradicionalna<br />

Waldorfska triglavska transverzala<br />

4. do 8. september <strong>2013</strong><br />

Poleg teka za glavo roke in srce od Murske sobote do Gorice, ki<br />

bo konec avgusta, bomo letos spet izvedli tudi pohod iz Ljubljane<br />

na Triglav. Začeli bomo v sredo 4.9. izpred šole in predvidoma<br />

končali v nedeljo 8.9.<br />

Prijave lahko oddaste v tajništvu šole ge. Karmen Bezgovšek.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!