28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O E S a v i n j a<br />

Učna njiva<br />

Ga. Cvetka Bogovčič nas je vse presenetila in navdušila,<br />

ko nam je na našem prvem srečanju ponudila<br />

kos svoje zemlje za učno njivo v Črni vasi. Učna njiva<br />

je zahvaljujoč njej, ge. Kozamernik ter vsem, ki so se<br />

projektu pridružili, sedaj zaživela in se 'razvija'. Na njej<br />

se 'teorija' o biodinamičnem pridelovanju spreminja v<br />

prakso, ob njej pa zahvaljujoč g. Zorku nadaljujemo<br />

s spoznavanjem delovanja po permakulturnih načelih.<br />

Na učni njivi smo imeli do danes tri srečanja. Vsa so<br />

potekala pod mentorstvom ge. Kozamernik in na vsakem<br />

smo marsikaj izvedeli. Naj omenim, da na vsakem<br />

srečanju upoštevamo sile, ki na ta dan delujejo. Če je<br />

le mogoče, so dnevi izbrani glede na Setveni koledar<br />

Marije Thun.<br />

Na našem prvem srečanju smo se naučili mešati gnoj<br />

iz roga ter gnoj po Mariji Thun. Z njima smo poškropili<br />

preorano zemljo, ki smo jo predhodno zrahljali. S skupnimi<br />

močmi smo posadili krompir, česen, čebulo, por,<br />

zelišča in še marsikaj. Čudovito je bilo delo opravljati<br />

skupaj – čas je v prijetni družbi hitro minil in veliko je<br />

bilo opravljenega.<br />

Prisrčen je opis drugega srečanja, ki ga je napisala<br />

Mateja Petan: ''Zopet je prišel ta dan, ko se s Petrom<br />

odpravljava v Črno vas na našo učno njivo. Se že veselim!<br />

Spet bom v naravi, vse okoli mene zeleno, jupi!<br />

Ko prispemo, se veselo pozdravimo z ostalimi vrtičkarji,<br />

vzdušje je sproščeno, otroci skačejo okoli vsi razposajeni<br />

in v travi iščejo kobilice, konji na sosednjem pašniku<br />

umirjeno prežvekujejo travo in odganjajo muhe ... Komaj<br />

čakam, da začnemo z delom in gospa Štefka nam pozorno<br />

razporedi naloge. Določi me, da bi jaz mešala gnoj<br />

iz roga. Pol ure, mi pove. Zelo se osredotočim na delo,<br />

da ne bi s svojo nezbranostjo prinesla slabe energije na<br />

mešanico, ki bo služila za gnojenje njive. Ko je gnoj zmešan,<br />

ga Peter poškropi po njivi, drugi okopavajo jagode,<br />

sadijo fižol, buče, kumare in ostalo. Gospa Štefka nam<br />

ves čas prijazno svetuje, kako in kaj, res obvlada obdelovanje<br />

vrta in rastline. Na koncu poškropimo še vse zelene<br />

dele rastlin z rmanovim čajem in popoldne se počasi<br />

prevesi v mrak. Ko se odpravljamo po travniški poti do<br />

avtomobilov in se v travi že začnejo oglašati črički, sem<br />

zelo zadovoljna in vesela, da smo na našo njivico zopet<br />

posadili nove rastline in jo lepo oskrbeli, do naslednjega<br />

tedna, ko se zopet vidimo. Se že veselim!''<br />

Za njivo je vsekakor potrebno skrbeti tudi med srečanji,<br />

saj le tako vrtnine lahko rastejo in se razvijajo<br />

ter nam s tem tudi v prihodnosti omogočajo nadaljnje<br />

učenje in dograjevanje znanja. Tu se elementu učenja<br />

pridružuje tudi element delovanja v skupnosti. Skupaj<br />

namreč skrbimo za zdravo rast in razvoj rastlin, kar<br />

nas povezuje na nevsakdanji način. In tako rastemo in<br />

se razvijamo tudi mi kot posamezniki, čeprav se tega<br />

morda niti ne zavedamo. Pridružite se nam! <br />

Vse, ki vas sodelovanje pri učni njivi zanima, prisrčno<br />

vabim, da se nam pridružite! Za dodatne informacije me<br />

lahko pokličete na 051 304 406 ali pa nam pišete na:<br />

permadinamika@gmail.com.<br />

mag. Boštjan Štrajhar, ravnatelj<br />

Waldorfska šola<br />

Celje spreminja<br />

svoje ime in se seli<br />

Po dveh letih delovanja waldorfske šole v Celju<br />

se šola seli v šest kilometrov oddaljen Žalec.<br />

Navkljub želji učiteljev in staršev in obljubam<br />

župana v dveh letih nismo našli prostorov, kjer bi šola<br />

lahko normalno nadaljevala svojo pot v Celju. To, da se<br />

selimo v Žalec, pa niti slučajno ne pomeni, da smo nad<br />

tem razočarani. Prihajamo v prostore ljudske univerze, kjer<br />

bomo v drugem nadstropju z leti zasedli vse učilnice ter<br />

tako prišli do polne devetletke. Poleg že sedaj lepo urejenih<br />

prostorov imamo na voljo tudi telovadnico, razdelilno<br />

kuhinjo, evritmijsko dvorano, zagrajeno zeleno zunanjo<br />

površino, nadejamo se še vrta in njive. V teh prostorih je<br />

pred leti delovala prva osnovna šola v Žalcu, tako da si<br />

lahko predstavljate, da so prostori veliki in svetli. Našo<br />

šolo sicer obiskujejo otroci iz kar štirinajstih občin in zdi<br />

se, da bo selitev celo pozitivno vplivala na vpis v novi prvi<br />

razred.<br />

Poleg prvih treh razredov bomo v Žalcu odprli tudi<br />

waldorfski vrtec, ki bo sprejel eno starostno mešano<br />

skupino otrok. Mesta so bila zapolnjena še preden smo<br />

uspeli na spletno stran objaviti povabilo k vpisu. Z naslednjim<br />

šolskim letom se bo torej Waldorfska šola Celje<br />

preimenovala v Waldorfsko šolo in vrtec Savinja,<br />

ki bo po dveh letih delovanja imela že sedemdeset (70)<br />

otrok! Veselje in navdušenje ob tej številki je v zbornici<br />

veliko, prav tako tudi med starši – brez njih se ta<br />

zgodba sploh ne bi začela pisati. Naslednje leto bomo<br />

medse sprejeli tudi štiri nove sodelavce in prepričan<br />

sem, da bomo tako kot sedaj še naprej uspešno sodelovali<br />

in premagovali vse izzive, ki so plod zdravega<br />

razvoja. Prav vsem sodelavcem gre čast in hvala, da ob<br />

tempu, ki ga imamo, vsakodnevno polni optimizma in<br />

energije prihajamo v šolo, ki bi ji marsikateri dan lahko<br />

rekli drugi dom. Pri našem razvoju pa vsekakor ne<br />

smemo pozabiti na matično šolo – brez konkretne podpore<br />

direktorja Iztoka Kordiša, brez neskončnih dolgih<br />

pogovorov z gospo Vero Grobelšek, ki je več dni pri nas<br />

tudi hospitirala, in vseh ostalih učiteljev, s katerimi se<br />

redno slišimo po telefonu, bi lahko šolo zgolj sanjali.<br />

Posebna zahvala gre tudi nepogrešljivim tetam iz ozadja:<br />

Karmen Bezgovšek, Moniki Černe, Alenki Lednik,<br />

Ireni Logar, Ireni Kogoj in Heleni Rejc - te vsakodnevno<br />

zasipam s telefonskimi klici in povprašujem še kaj drugega<br />

kot, kakšno je vreme v Ljubljani. Hvala vam! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!