28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Potem smo se zopet zapeljali do stolnice sv. Štefana in<br />

si pogledali njeno maketo in zatem smo odšli do neogotske<br />

Mestne hiše (Rathaus), kjer se je že odvijala priprava<br />

ceremonije za Life Ball <strong>2013</strong>, največji dobrodelni<br />

dogodek za boj proti AIDS-u v Evropi. Tam smo lahko<br />

v živo videli tudi nekaj zanimivežev, pevcev in drugih<br />

slavnih... ter direktni pozdravni nagovor v prenosu generalnega<br />

sekretarja Združenih narodov Ban Ki Mina.<br />

Mraz nas je pregnal, sicer pa bi tokrat lahko videli v<br />

živo še sopranistko Ano Netrebko, pevca Eltona Johna<br />

in nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona<br />

ter še mnogotere znameniteže.Po nekaj glasbenih točkah<br />

in še več govorancah smo se torej s tramvajem<br />

vrnili na šolo.<br />

V nedeljo smo se najprej zapeljali do cesarske palače,<br />

kjer smo prisluhnili dunajskim dečkom v Hofburški kapeli.<br />

Peli so Schubertovo Mašo v b-molu. Lahko pa smo<br />

opazovali predkoncilski mašni obred s petjem gregorijanskega<br />

korala, antifonami in responzoriji. Na koncu<br />

je zbor fantičev oblečenih v mornarske uniforme pred<br />

oltarjem zapel še eno polifono skladbo. Ogledali smo<br />

si tudi zakladnico Habsburžanov z znamenito habsburško<br />

krono in krono svetega rimskega cesarstva, pa<br />

samorogov rog, pa posodo, ki je štela za sveti gral, pa<br />

insignije, žezla, vladarske plašče, slavnostne obleke,<br />

sakralno posodje in številne relikviarije... Potem smo<br />

odšli proti Augustiner Kirche, kjer so shranjena srca<br />

Habsburžanov, vmes pa smo se ustavili pri konjušnici<br />

oz. jahalni dresurni dvorni šoli z znamenitimi lipicanci.<br />

Nato smo vstopili v grobnico Habsburžanov. Največji je<br />

bil sarkofag Marije Terezije in soproga, sicer je pa bilo<br />

notri okrog 150 skrinj. Med zadnjimi so princesa Zita<br />

in Sisi ter naši državi izjemno naklonjeni, zelo spoštovani<br />

diplomat, sicer tudi osebni prijatelj dr. Franceta<br />

Bučarja, Otto Habsburški.<br />

Po tem smo v dvorcu Belvedere (krasen dvorec princa<br />

Evgena Savojskega, ki s svojo bakreno streho spominja<br />

na šotore Turkov, pred katerimi je spretni vojskovodja<br />

ubranil mesto Dunaj) videli znameniti Klimtov Poljub<br />

in Messerschmidtove hudomušne kiparske portrete<br />

(stare okrog 200 let) ter Oppenheimerjevo veliko olje<br />

na platnu Orkester (z Gustavom Mahlerjem kot dirigentom).<br />

Hitro smo se vrnili v Staatsoper pogledat opero<br />

Carmen. Carmen je pela odlična pevka latvijskega<br />

rodu, ena svetovno najbolj cenjenih dramskih sopranistk,<br />

Elina Garanča, Don Joseja pa znameniti tenorist<br />

Roberto Alagna. Opera je bila seveda krasna, naši<br />

dijaki in dijakinje pa tako zgledni in zrihtani, da jih je<br />

bilo veselje pogledat! G. šofer nas je potem še zapeljal<br />

nazaj na šolo.<br />

V ponedeljek smo vestno pospravili za seboj prostore<br />

kjer smo gostovali. G. Geber nam je malce povedal o<br />

zgodovini šole in nam razkazal tudi učilnici za glasbo<br />

in slikanje. Zatem smo se mimo mestne toplarne,<br />

katere slikovitost je načrtoval arhitekt Hundertwasser,<br />

peljali v Islamski kulturni center in vse, kar nas je zanimalo<br />

o islamu, nam je v mošeji razložila simpatična<br />

mlajša gospa po rodu iz Sudana. Videli smo minaret,<br />

mihrab, prebirali Koran (prvo suro), videli, kje stoji<br />

imam, spoznali, kaj je Kaba v Meki, kje je Medina ... ter<br />

si ogledali prelepo knjižnico in tudi prostore za obredno<br />

umivanje. Nato smo si šli pogledat po barvah in<br />

oblikah zelo značilni hiši arhitekta Hundertwasser-ja<br />

(slovaško Stovoda).<br />

Za konec smo se ustavili (še v Sparu in nato) na dunajskem<br />

pokopališču, kjer smo se poklonili Mozartu,<br />

Beethovnu, Franzu von Suppeju, Hugu Wolfu, Brahmsu,<br />

Johannu Straussu ter še posebej Arnoldu Schöenbergu.<br />

Odšli smo v krasno secesijsko pokopališko cerkev,<br />

kjer smo tudi zapeli. Za sklep smo si ogledali še<br />

grobova arhitekta Theophila Hansena in oblikovalca<br />

znamenitega stola G. Thoneta.<br />

Ekskurzija je bila sicer precej zgoščena in in bi ji dan<br />

več dal drugačno dinamiko (vključno s skiciranjem), a<br />

so bili dijaki izvrstni in smo bili večkrat učitelji deležni<br />

tudi pohvalnih komentarjev o njihovem delu in obnašanju.<br />

Še posebej lepo jih je bilo videti v operni hiši,<br />

koder so bili ne zgolj na zunaj zelo elegantni, ampak<br />

tudi po vedenju pozorni, spoštljivi in uglajeni! Hvala! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!