28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

D o g o d k i<br />

Program konferencije:<br />

Petak 20. rujan <strong>2013</strong><br />

15.00 -15.30 Otvaranje, pozdravni govori<br />

15.30 - 15.45 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

15.45 - 16.30 Predavanje - Slavica Bašić<br />

16.30 -16.45 Pauza / zakuska<br />

16.45 - 17.30 Intervju s barunicom Susan Greenfield<br />

17.30 - 17.45 Pedagoški intermezzo - David Brierley<br />

17.45 -18.15 Intervju s Ann Mangen<br />

18.15.- 18.45 Večera<br />

18.45 – 20.00 Pripovijedanje (Jasna Held), kratak<br />

koncert, pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

Subota 21. rujan <strong>2013</strong><br />

9.00 - 9.15 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

9.15 - 10.40 Predavanje : Susan Greenfield<br />

10.40 - 11.00 Pauza /zakuska<br />

11.00 - 11.15 Pedagoški intermezzo - David Brierley<br />

11.15 - 12.40 Predavanje: Ann Mangen<br />

12.40 - 14.00 Ručak<br />

14.00 – 16.00 Panel diskusija<br />

16.00 - 16.15 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

16.15 - 16.30 Pauza/zakuska<br />

16.30 - 17.15 Predavanje: Tobias Richter<br />

17.15 - 18.20 Završna riječ David Brierly i<br />

zatvaranje konferencije<br />

18.20 - 18.35 Pjevanje s Marry Baratt-Due<br />

O konferenciji<br />

Zadaća obrazovanja, odgoja i socijalizacije jest transformirati<br />

naš mozak u um, svijest, osobnost. Privilegij učiteljskog<br />

zvanja je imati vitalnu ulogu u oblikovanju svijesti važne za<br />

budućnost svijeta.<br />

Krajnji cilj obrazovanja jest omogućiti pojedincima da postanu<br />

kreatori svog razvoja i obrazovanja nakon što završe<br />

obvezno školovanje. Pripremiti mlade za budućnost zagonetka<br />

je obrazovanja. Više ne možemo predvidjeti kako će<br />

naše tehnološko društvo izgledati u skoroj budućnosti. Naša<br />

će djeca zarađivati za život svojom kreativnošću, ingenioznošću<br />

i imaginacijom. Uspjeh društva mjerit će se po stupnju<br />

optimizma, entuzijazma i blagostanja njegovih građana. Stoga,<br />

da bismo se mogli suočiti s izazovima i mogućnostima<br />

koje nas očekuju u budućnosti, moramo usvojiti novu paradigmu<br />

ljudskih sposobnosti.<br />

Vitalnu ulogu u tom procesu ima umjetnost. Dvije su kategorije<br />

umjetnosti. Postoji umjetnost kao zabava, stvorena takvom<br />

kakva jest da bi služila samo jednom osjećaju koji se ne<br />

pretače u svakodnevicu, već ima cilj uveseljavati ili zabavljati.<br />

Zatim postoji 'magična' umjetnost koja pobuđuje osjećaje<br />

koji se mogu integrirati i pretočiti u praktične, svakodnevne<br />

aktivnosti. Kad društvo cijeni taj vid umjetnosti, ono teži izvrsnosti<br />

koja obitava u srcu, umu i volji. Cilj je Konferencije<br />

nadahnuti ljude da rade u tom smjeru.<br />

Više na www.braintomind.com<br />

VPIS V PRVI LETNIK<br />

IZOBRAŽEVANJA ZA WALDORFSKE<br />

UČITELJE ALI VZGOJITELJE<br />

V šolskem letu <strong>2013</strong>/14 bomo pričeli z novim ciklusom<br />

triletnega študija za waldorfske vzgojitelje in<br />

učitelje. Predavanja potekajo v obliki vikend seminarjev<br />

enkrat do dvakrat mesečno na Waldorfski šoli Ljubljana.<br />

Če se želite vpisati ali če želite informacije o študiju,<br />

pogojih, ceni in začetku predavanj, pišite na elektronski<br />

naslov<br />

marjeta.privsekstoka@waldorf.si.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!