Views
9 months ago

WSiP Historia

40 Sprawdź się!

40 Sprawdź się! TEKST Przemówienie Heinricha Himmlera do wyższych oficerów SS w październiku 1943 r. (fragment). SS-mana musi bezwzględnie obowiązywać zasada: uczciwy, solidny, wierny i koleżeński wobec swoich towarzyszy i ludzi naszej krwi, a poza tym wobec nikogo innego. Los Rosjan czy Czechów jest mi całkowicie obojętny. Jednostki dobrej krwi naszego pokroju w tych narodach zabierzemy dla siebie, rabując w razie konieczności ich dzieci i wychowując je u nas. To, czy inne narody żyją w dobrobycie czy umierają z głodu, interesuje mnie na tyle, na ile potrzebujemy ich jako niewolników dla naszej kultury, i nie więcej. Czy przy kopaniu rowów przeciwczołgowych zginie z wyczerpania 10 000 rosyjskich kobiet, czy nie, interesuje mnie tylko wtedy, gdy przyczyni się to do wykonania zapory przeciwczołgowej dla Niemiec. Francja, Holandia, Norwegia, Dania, Belgia, Polska, Czechy i Morawy – sytuacja jest znana. Wszędzie musimy zachować czujność, to jest oczywiste. Wszędzie musimy się liczyć z aktami sabotażu, skoczkami spadochronowymi, małymi powstaniami, strajkami, nieposłuszeństwem i bojaźnią – również w przychylnych nam kręgach ludności. Jeśli chodzi o kraje germańskie, to dla mnie jest oczywiste, że większość społeczeństw tych germańskich krajów można będzie pozyskać dopiero wtedy, gdy rozstrzygnie się walka pomiędzy dwoma germańskimi państwami: niemieckim i brytyjskim, i będzie wiadomo, które z nich jest silniejsze. Heinrich Himmler [czytaj: hainrich himler] – stał na czele SS. Nadzorował gestapo oraz działalność obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

5. II Sprawdź wojna światowa się! 41 ZADANIE 2. ZADANIE 4. 1. 2.

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości