Views
7 months ago

WSiP Historia

146 Świat w drugiej

146 Świat w drugiej połowie XX wieku • Zwró uwag, e wikszo czynnoci w fabryce wykonuj maszyny, a nie luzie czym to wiaczy Japonia po II wojnie światowej Po II wojnie światowej Japonia znalazła się pod okupacją Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wymusili na Japończykach reformy wewnętrzne, m.in. rezygnację z posiadania armii i demokratyzację ustroju. Cesarz japoński przestał odgrywać rolę polityczną i stał się jedynie symbolem państwa oraz jego najwyższym reprezentantem. Po wybuchu zimnej wojny amerykańskie mocarstwo odstąpiło od okupacji Japonii i zawiązało z nią sojusz. Japończycy skoncentrowali się na rozwoju gospodarczym i szybko przekształcili swoje państwo w jeden z najbardziej rozwiniętych i zaawansowanych technologicznie krajów na świecie. - • • - • - • - - • - -

23 147 • Przypomnij, jaka była sytuacja gospodarcza w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Przyczyny integracji europejskiej Po zakończeniu II wojny światowej w Europie Zachodniej panowało przekonanie, że tylko współpraca gospodarcza między państwami pozwoli na szybką odbudowę ze zniszczeń wojennych i poprawę warunków życia społeczeństw. Uważano też, że może zapobiec wybuchowi kolejnych konfliktów zbrojnych, ponieważ dla mocno powiązanych gospodarczo krajów oznaczałoby to duże straty. Do integracji gospodarczej zachęcali Europejczyków także Amerykanie. Ścisła współpraca państw miała wzmocnić Europę Zachodnią w obliczu sowieckiego zagrożenia, a także uczynić ją atrakcyjnym partnerem handlowym dla Stanów Zjednoczonych. Zubożonych wojną Europejczyków nie było wówczas stać na kupowanie wielu amerykańskich produktów. do rządów europejskich z apelem o stworzenie organizacji, której działania przyspieszą rozwój przemysłu stalowego i węglowego krajów członkowskich. Wybór zakresu integracji nie był przypadkowy. Połączenie tych gałęzi gospodarki w jeden organizm miało uniemożliwić w przyszłości powrót do zbrojeń przeciwko sobie i w ten sposób zapobiec wybuchowi wojny między współpracującymi krajami. Początki procesu integracji europejskiej Idea stworzenia wspólnot gospodarczych narodziła się we Francji. Jej pomysłodawcą był szef francuskiej dyplomacji Robert Schuman [czytaj: szuman]. Inspirował się on poglądami francuskiego ekonomisty Jeana Monneta, który proponował najpierw stopniową integrację gospodarek państw europejskich, a następnie – zbliżenie polityczne. W dniu 9 maja 1950 r. (w piątą rocznicę zakończenia II wojny światowej) Schuman zwrócił się (, wygaszajcy przemówienie w maju r en prawnik i polityk pochozi z otaryngii, która o r bya niemiecka Po ozyskaniu jej przez rancj sta si obywatelem rancji i zaangaowa si w jej ycie polityczne Poczas wojny wiatowej ziaa w ruchu oporu, z tego powou mia zosta wywieziony o obozu koncentracyjnego, ale uao mu si ukry prze nazistami imo swoich negatywnych owiacze wojennych zabiega po r o pojenanie z iemcami

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości