Views
6 months ago

WSiP Historia

34 II wojna światowa

34 II wojna światowa Postanowienia konferencji jałtańskiej względem Niemiec (fragment). Jest naszym niezłomnym zamiarem zniszczenie niemieckiego militaryzmu i narodowego socjalizmu i zdobycie pewności, że Niemcy już nigdy więcej nie będą w możności zakłócić pokoju świata. Jesteśmy zdecydowani rozbroić i rozwiązać wszystkie niemieckie siły zbrojne; złamać na zawsze niemiecki sztab generalny, który wielokrotnie doprowadził do wskrzeszenia militaryzmu niemieckiego; usunąć lub zniszczyć wszelki niemiecki ekwipunek wojskowy; znieść lub poddać kontroli wszelkiego rodzaju taki przemysł niemiecki, który mógłby być użyty do produkcji wojskowej; ukarać sprawiedliwie i szybko wszystkich zbrodniarzy wojennych oraz wymusić odszkodowanie w naturze za zniszczenia dokonane przez Niemców; unicestwić narodowosocjalistyczną partię, narodowosocjalistyczne ustawy, organizacje i instytucje; usunąć wszelkie wpływy narodowosocjalistyczne i militarystyczne z urzędów publicznych i z życia kulturalnego i gospodarczego narodu niemieckiego; oraz podjąć zgodnie w Niemczech inne tego rodzaju środki, jakie mogłyby okazać się konieczne dla przyszłego pokoju i bezpieczeństwa świata. Nie leży w naszym zamiarze zniszczenie narodu niemieckiego; jednak wtedy tylko będzie nadzieja na stworzenie warunków przyzwoitego życia dla Niemców i dania im miejsca w społeczności narodów, jeżeli zostaną wykorzenione narodowy socjalizm i militaryzm. Pomorzu, Śląsku i w Prusach Wschodnich. Alianci zdecydowali też o sposobie powołania nowych władz Polski. Wielka trójka podjęła również decyzję o utworzeniu organizacji międzynarodowej, której zadaniem byłoby zapewnienie pokoju na świecie. Upadek Berlina − zakończenie wojny Wiosną 1945 r. los III Rzeszy został przesądzony. Rezerwy niemieckie były na wyczerpaniu, potencjał aliantów, zwłaszcza dzięki przemysłowi amerykańskiemu, rósł. Przewaga sojuszników zarysowywała się coraz bardziej. Na zachodzie alianci sforsowali Ren i ruszyli w głąb Niemiec. Na wschodzie zaś Sowieci przekroczyli Odrę i Nysę. Pod koniec kwietnia wojska sowieckie i amerykańskie spotkały się nad Łabą. Armia Czerwona zajęła Wiedeń. Sowieci przystąpili do generalnego szturmu na Berlin. Dwie potężne armie dowodzone przez marszałków Koniewa i Żukowa – jedna z północy, druga z południa – zamknęły pierścień okrążenia wokół miasta. Berlina broniły zaciekle wojska frontowe i jednostki pospolitego ruszenia złożone z młodzieży i powołanych pod broń weteranów. Walki były bardzo krwawe i zmieniły miasto w gruzowisko. Żołnierze sowieccy, którzy brali udział w odzyskiwaniu ziem Rosji, Białorusi i Polski i widzieli ogrom zbrodni hitlerowskich dokonanych na tych terenach, w akcie zemsty w bardzo brutalny sposób potraktowali niemiecką ludność cywilną i jeńców. 30 kwietnia 1945 r. Hitler, świadomy swojego dramatycznego położenia, popełnił samobójstwo. Dwa dni później Berlin został zdobyty. Upadek Berlina stanowił przypieczętowanie losu III Rzeszy. Walczono jeszcze w odosobnionych punktach oporu, ale – wobec zajęcia większości terytoriów Niemiec i rozbicia niemieckich armii – hitlerowskim dowódcom nie pozostało nic innego jak bezwarunkowa kapitulacja. Została ona podpisana w obecności aliantów zachodnich w dniu 7 maja 1945 r. w kwaterze amerykańskiego generała Eisenhowera we francuskim Reims [czytaj: ręs]. Na wyraźne żądanie Stalina podpisanie aktu kapitulacji powtórzono w berlińskiej kwaterze marszałka Żukowa w nocy z 8 na 9 maja.

5. Klęska państw Osi i zakończenie II wojny 35 , erlin, maj r Konferencja w Poczdamie Po zakończeniu w Europie działań wojennych doszło do kolejnego spotkania przywódców ZSRS, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Odbyło się ono na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. w podberlińskim Poczdamie. Głównym celem konferencji było uregulowanie powojennych stosunków na świecie. Przywódcy mocarstw potwierdzili wszystkie ustalenia z Jałty. Niemcy i Austrię podzielono na cztery strefy okupacyjne. Niemcy jako winni rozpętania wojny zostali obarczeni koniecznością wypłacenia odszkodowań. Polska miała otrzymać 15% reparacji przyznanych ZSRS. Podjęto też decyzję w sprawie zmian granic w Europie. Północną część Prus Wschodnich z Królewcem oddano ZSRS. Południowe i zachodnie tereny tej prowincji, a także dotychczasowe tereny Niemiec na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej przypadły Polsce jako rekompensata za utracone Kresy Wschodnie. Czechosłowacji przywrócono terytoria, które utraciła na rzecz III Rzeszy w wyniku postanowień układu monachijskiego z 1938 r. Przywódcy trzech mocarstw zdecydowali, że osoby narodowości niemieckiej z terenów przyznanych Polsce oraz z Czechosłowacji i Węgier zostaną przesiedlone do Niemiec. Ustalony w Jałcie i Poczdamie podział świata na strefy wpływów między mocarstwami został nazwany porządkiem lub ładem jałtańskim.

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości