Views
7 months ago

WSiP Historia

12 II wojna światowa

12 II wojna światowa przedpolach stolicy już 8 września i z marszu próbowały ją zdobyć, jednak bez powodzenia. Tak rozpoczęło się oblężenie. Miasto było bezlitośnie bombardowane, ostrzeliwane i szturmowane. Bomby zrzucano na pozycje wojskowe, obiekty cywilne, zabytki, kościoły i szpitale, oznaczone znakiem Czerwonego Krzyża. Do najsilniejszego nalotu doszło 25 września. Na Warszawę spadło wówczas aż 630 ton bomb. Ostatnie walki Atak Sowietów przypieczętował losy Polski. Upadały kolejne punkty polskiego oporu. Na Lubelszczyźnie zostały rozbite armie „Kraków” i „Lublin”. Niezdobyty przez Niemców Lwów poddał się Sowietom. Do 2 października bronił się Hel. Ostatni bój stoczyła pod Kockiem, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, dowodzona przez generała Franciszka Kleeberga. Bilans wojny obronnej Wojna obronna w 1939 r. zakończyła się klęską Rzeczypospolitej. Przestało istnieć państwo rozszarpane przez dwóch sąsiadów. Z powodu braku wsparcia sojuszników kraj walczący na dwa fronty nie był w stanie ocalić swej niepodległości. W starciach poległo około 68 tys. polskich żołnierzy, a około 140 tys. o heru stolicy oano napis Semper invicta ac zawsze niezwyciona Po nim umieszczono rer irtuti ilitari, którym w listopazie r naczelny wóz aysaw ikorski oznaczy arszaw y to wyraz uznania la ohaterskiej orony mieszkaców miasta prze niemieckim najec • Przypomnij, kto i z jakiej okazji ustanowi rer irtuti ilitari odniosło rany. Miesięczny opór armii i ludności cywilnej w takich warunkach budzi uznanie. O skali i zaciętości walk świadczą zadane agresorom dotkliwe straty. W czasie kampanii wrześniowej w Polsce zginęło około 16 tys. niemieckich żołnierzy, a dwa razy tyle zostało rannych. Polacy zniszczyli około 500 samolotów, 1 tys. czołgów i pojazdów pancernych, 6 tys. samochodów i 200 dział. Straty te były tak znaczne, że Hitler podjął działania wojenne na zachodzie Europy nie jesienią 1939 r., jak planował, ale dopiero wiosną następnego roku. • • • • •

2 • Przypomnij kierunki ekspansji Niemiec, Włoch i Japonii przed wybuchem II wojny światowej. 13 Dziwna wojna Po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię 3 września 1939 r. na zachodzie Europy trwała tzw. dziwna wojna. Oba kraje sojusznicze pozostawały w stanie wojny z III Rzeszą, ale bezczynnie przyglądały się walczącej samotnie Polsce i ograniczały swoje działania jedynie do niewielkich demonstracji i ruchów propagandowych, np. zrzucania ulotek. Niechętna konfliktowi z Niemcami z powodu Polski armia francuska skryła się za potężnymi umocnieniami Linii Maginota [czytaj: mażinota]. W ten sposób Niemcy zyskali czas na uzupełnienie strat poniesionych podczas kampanii w Polsce i odzyskali gotowość do dalszych podbojów. Wojna zimowa i zajęcie państw bałtyckich przez ZSRS Kiedy Niemcy odbudowywali swój potencjał militarny i szykowali się do ataku na froncie zachodnim, Stalin po zagrabieniu połowy Polski zażądał od Finlandii, by warunkach surowej i nienej zimy potrafiy skutecznie powstrzyma atak sowieckich ywizji zrzekła się części swego terytorium na rzecz ZSRS. Rząd w Helsinkach odrzucił te roszczenia. W listopadzie 1939 r. pewna swej przewagi Armia Czerwona najechała Finlandię. Rozpoczęła się tzw. wojna zimowa. Finowie zażarcie walczyli o swoje tereny i zadali najeźdźcy duże straty. Sowietom udało się przełamać ich opór dopiero wiosną 1940 r. Pomimo klęski i utraty 10% terytorium Finlandia obroniła swoją niezależność. Wiosną i latem 1940 r. nastąpił kolejny etap sowieckiej ekspansji. ZSRS zajął Litwę, Łotwę i Estonię. Stalin wsparł w tych krajach powstanie rządów komunistycznych, które poprosiły o przyłączenie ich ziem do jego mocarstwa. Wymusił też na Rumunii oddanie Związkowi Sowieckiemu Bukowiny i Besarabii, terenów przygranicznych. Na zajętych obszarach rozpoczęła się przebudowa stosunków gospodarczych i społecznych na wzór sowiecki, przejawiająca się upaństwowieniem gospodarki i kolektywizacją rolnictwa. Jednocześnie Sowieci prześladowali mieszkające tam narody. Kilkadziesiąt tysięcy Estończyków, Łotyszy i Litwinów zostało deportowanych, zesłanych do łagrów (obozów) lub uwięzionych.

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości