Views
8 months ago

WSiP Historia

32 5 • Przypomnij

32 5 • Przypomnij przebieg działań wojennych na frontach II wojny światowej do końca 1943 r. Wojska sowieckie w drodze na Berlin Klęska Niemców w bitwie pod Kurskiem oznaczała przejęcie inicjatywy przez ZSRS. Od tego momentu Armia Czerwona rozpoczęła stopniowe odzyskiwanie utraconych terenów. Jeszcze w 1943 r. dotarła do granic Polski sprzed 17 września 1939 r. W kolejnym roku Sowieci zajęli tereny państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainy i wschodniej Polski. W sierpniu 1944 r. front zatrzymał się na linii Wisły. Armia Czerwona dotarła też do Rumunii, Bułgarii i Węgier. Sowieckie zwycięstwa miały wpływ na postawę niektórych sprzymierzeńców Hitlera. Finlandia, Bułgaria i Rumunia odstąpiły od dotychczasowego sojusznika i przyłączyły się do koalicji antyfaszystowskiej. naloty bombowe również wielki wśród ludności cywilnej. i zniszcze pozostawionych przez iemców Drezno w trakcie alianckiego nalotu Amerykaskie i brytyjskie lotnictwo prowazio w latach naloty ywanowe, polegajce na jenoczesnym ataku kilkuset samolotów zrzucajcych bomby • pisz wygl miasta po nalocie ywanowym Powiez, w jakim celu alianci przeprowazali takie ataki

5. Klęska państw Osi i zakończenie II wojny 33 , czyli przywócy najwaniejszych pastw koalicji antyhitlerowskiej, w czasie obra na konferencji w acie lewej siez kolejno – premier ielkiej rytanii, – prezyent tanów jenoczonych i – przywóca Ostatnia ofensywa Hitlera W grudniu 1944 r. Niemcy podjęły ostatnią ofensywę w belgijskich Ardenach. Jej celem było zatrzymanie naporu zachodnich aliantów. Po początkowych sukcesach atak niemiecki został jednak powstrzymany. Po tej klęsce wojska III Rzeszy nie były już zdolne do większych akcji zaczepnych. Konferencja w Jałcie W pierwszej połowie lutego 1945 r. po raz kolejny zebrali się przywódcy wielkiej trójki. Tym razem miejscem obrad została Jałta (patrz tekst źródłowy na s. 34). Wybór ten nie był przypadkowy – miejscowość znajdowała się bowiem na wyzwolonym przez wojska sowieckie Krymie. W ten sposób Stalin chciał pokazać sojusznikom skalę sukcesów swojego kraju. Wobec perspektywy zakończenia II wojny omówiono strategiczne plany ostatniej fazy konfliktu i podjęto szereg decyzji, które miały regulować powojenny ład. Najważniejszą z nich było ścisłe określenie działań związanych z kwestią niemiecką. Przedstawiciele mocarstw opowiedzieli się za pociągnięciem III Rzeszy do odpowiedzialności za wybuch światowego konfliktu i obciążeniem ich reparacjami wojennymi. Ustalono, że niemieckie terytorium zostanie podzielone na cztery strefy okupacyjne − amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką. Francja została uznana za czwarte główne mocarstwo sojusznicze. W celu zakończenia wojny w Azji i na Pacyfiku sojusznicy zatwierdzili plan wspólnych działań w tym rejonie. Stalin obiecał, że trzy miesiące po kapitulacji Niemiec przystąpi do wojny w Japonii. Przywódcy mocarstw zgodzili się na nowy układ granic powojennej Europy. Ustalili, że nowa granica Polski z ZSRS będzie przebiegała na linii Curzona (patrz klasa 7). Polska miała stracić Kresy Wschodnie, a w zamian dostać rekompensatę w postaci ziem na zachodzie, czyli terenów należących do Niemiec na

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości