Views
9 months ago

WSiP Historia

22 II wojna światowa

22 II wojna światowa wybudowany w 1941 r. (wchodził w skład kompleksu obozów Auschwitz). Zamordowano tam ponad 1,1 mln ludzi, głównie Żydów i Romów, ale także Polaków, Rosjan i przedstawicieli innych narodowości. W wyniku Holokaustu śmierć poniosło około 6 mln europejskich Żydów, z czego połowę stanowili Żydzi zamieszkujący ziemie polskie. Szacuje się też, że naziści wymordowali w czasie II wojny światowej 600 tys. Romów. Powstanie w getcie warszawskim Największe getto okupanci utworzyli w Warszawie. W szczytowym momencie przebywało tam 450 tys. ludzi. Dnia 19 kwietnia 1943 r. Niemcy przystąpili do całkowitej likwidacji warszawskiego getta. Ku swemu zaskoczeniu napotkali na zbrojny opór. Garstka słabo uzbrojonych bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) rozpoczęła powstanie. Heroiczny bój trwał miesiąc. Powstańcy nie walczyli, aby zwyciężyć, bo to było niemożliwe, ale po to, by godnie umrzeć. Niemcy brutalnie stłumili powstanie. Wielu mieszkańców getta zginęło, a pozostałych przy życiu wywieziono do obozów zagłady, a całą żydowską dzielnicę Warszawy doszczętnie zniszczono. kilo Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, 12 czerwca 1941 (fragment). Na podstawie tekstu opisz warunki panujące w getcie.

3. Polityka Niemiec w okupowanej Europie 23 Polacy wobec Holokaustu Niemcy uczynili z Polski miejsce największej eksterminacji Żydów. Powodem tego był nie tylko fakt, że na tych terenach żyła najliczniejsza grupa ludności żydowskiej, lecz także oddalenie tych ziem od Europy Zachodniej i panujący na nich terror, które pozwalały na ukrycie zbrodni. Za ukrywanie Żydów i udzielanie im pomocy Polakom groziła kara śmierci. I choć zdarzali się tacy, którzy wykorzystywali trudną sytuację Żydów – szantażowali ich i grozili wydaniem w ręce władz niemieckich, a w zamian za milczenie oczekiwali pieniędzy lub kosztowności – to wiele osób jednak ryzykowało i udzielało im schronienia lub pomagało w inny sposób. Jedną z nich była Irena Sendlerowa, która uratowała od zagłady niemal 2,5 tys. żydowskich dzieci. Organizowała ich przerzut poza mury warszawskiego getta, załatwiała im fałszywe dokumenty, w tym metryki chrztu, i umieszczała ich u polskich rodzin lub w katolickich klasztorach jako polskie sieroty. Przykładem poświęcenia była też postawa rodziny Ulmów ze wsi Markowa niedaleko Łańcuta. Za ukrywanie dwóch żydowskich rodzin małżeństwo Józef i Wiktoria oraz ich szóstka dzieci zostali rozstrzelani. „Patrzcie, jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów” – miał powiedzieć jeden z niemieckich żandarmów podczas egzekucji. , nazywana iemcy zwozili tu yów z caej uropy, których morowali w komorach gazowych, a ich ciaa palili w krematoriach y uczci postaw roziny lmów i tych, którzy z naraeniem ycia nieli pomoc lunoci yowskiej, utworzono uzeum Polaków atujcych yów poczas wojny wiatowej im oziny lmów w arkowej ( – bya zaangaowana w prac konspiracyjnej ay Pomocy yom („egoty” a swoj ofiarno zostaa uhonorowana mealem prawieliwy wró aroów wiata

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości