Views
8 months ago

WSiP Historia

130 19 • Przypomnij,

130 19 • Przypomnij, które mocarstwa europejskie i kiedy opanowały Afrykę. Przyczyny dekolonizacji Jednym z najważniejszych zjawisk, do którego doszło po II wojnie światowej, była dekolonizacja. Po 1945 r. narody Afryki i Azji zaczęły się domagać prawa do wolności i własnego państwa. Wykształciły się wśród nich elity polityczne gotowe przejąć odpowiedzialność za losy mających powstać państw. Rozwojowi ruchów narodowo-wyzwoleńczych sprzyjała sytuacja międzynarodowa. Główne mocarstwa kolonialne – Wielka Brytania i Francja – wyszły z wojny bardzo osłabione. Dwa supermocarstwa – Stany Zjednoczone i ZSRS − krytykowały kolonializm jako przeżytek i domagały się jego likwidacji. Także ONZ uznała dekolonizację za jeden ze swoich głównych celów. ekolonizacja Azji Pouniowej i Pouniowoschoniej 1.ska pastwa, które powstay w wyniku ekolonizacji nii rytyjskich 2.Powiez, które z pastw Azji schoniej znajoway si prze wojn wiatow po waz tanów Zjenoczonych 3.Który kraj lecy w Azji Pouniowoschoniej zachowa niezaleno take w czasach kolonialnych

19. Nowa mapa świata – dekolonizacja 131 ( – prawnik i filozof waa, e w walce politycznej naley wyrzec si przemocy Zachca swoich zwolenników o stosowania pokojowych meto, takich jak pisanie petycji, goówki, manifestacje, strajki powszechnia iee tolerancji i wspópracy luzi rónych naroów, ras i religii Zosta zamorowany przez hinuskiego nacjonalist za prowazenie ialogu z muzumanami • Poaj przykay organizacji we wspóczesnym wiecie, które owouj si o meto walki zalecanych przez anhiego Różne drogi dekolonizacji Dekolonizacja miała różny przebieg w zależności od regionu i trwała przez całą drugą połowę XX w. Z reguły udawało się pokojowo wynegocjować oddanie władzy miejscowej ludności przez mocarstwa kolonialne. Tak było w 1947 r., kiedy Wielka Brytania, po długich negocjacjach, uznała prawo do niepodległości Indii. Liderem ruchu na rzecz uwolnienia się spod władzy brytyjskiej był hinduski przywódca Mahatma Gandhi [czytaj: gandi]. Stał on na czele Indyjskiego Kongresu Narodowego, partii założonej jeszcze w 1885 r. Z czasem stała się ona główną siłą polityczną w Indiach dążącą do wyzwolenia kraju spod władzy Brytyjczyków, którzy uznali ją za reprezentanta społeczeństwa indyjskiego. Jednak w wielu przypadkach ludy kolonialne musiały chwycić za broń, aby wywalczyć niepodległość. Drogę walki zbrojnej wybrali mieszkańcy niektórych kolonii francuskich. W konsekwencji Francuzi przegrali wojnę o panowanie nad Wietnamem (patrz s. 140) w Indochinach, w wyniku długich walk utracili też Algierię w północnej Afryce. Wojna algierska toczyła się w latach 1954−1962 i omal nie doprowadziła do wybuchu wojny domowej we Francji. Część Francuzów była bowiem gotowa przyznać kolonii niepodległość, część opowiadała się za kontynuowaniem walk w celu utrzymania nad nią władzy. Około 10% społeczeństwa Fragment deklaracji niepodległości Wietnamu z 2 września 1945 r. A mimo wszystko, przez z górą osiemdziesiąt lat, francuscy imperialiści [zwolennicy zdobycia i utrzymania przez Francję kolonii] […] poniewierali naszą ojczyzną i zniewalali naszych rodaków, zaprzeczając wszelkim ideałom człowieczeństwa i sprawiedliwości […], pozbawili nasz naród wszelkich demokratycznych swobód i wolności […] Wznieśli więcej więzień niż szkół. Bezlitośnie mordowali naszych patriotów, nasze powstania narodowe tłumili w morzu krwi. […] Aby nas osłabić, zmuszali do palenia opium [rodzaju narkotyku] i spożywania alkoholu. Naszą gospodarkę zniszczyli do samych kości, zubożając społeczeństwo i niszcząc nasz kraj. Okradali nas z naszych pól ryżowych, kopalń, lasów i zasobów naturalnych. Sobie tylko pozostawili prawo emitowania banknotów, monopolizując też eksport. Pobierali też wiele niesprawiedliwych podatków.

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości