Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

Delrapport II skal indeholde:

• En nærmere beskrivelse af den organisationsmodel, der arbejdes videre med, herunder

bl.a. økonomiske konsekvenser, organisatoriske konsekvenser, reguleringsmæssige konsekvenser

mv.

• Udkast til formulering af lovforslag og nye administrative regler

En eventuel delrapport III vil kunne indeholde:

• En gennemgang af de eksisterende regler for sikkerhedsforanstaltningernes udformning

mv.

• Forslag til nye regler

Rapporterne udarbejdes i samarbejde mellem Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet, som i relevant

omfang inddrager andre aktører som f.eks. Banedanmark, privatbanerne og Havarikommissionen.

Der afholdes regelmæssige møder mellem Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og departementet med

henblik på at sikre arbejdets fremdrift og enighed om hovedlinierne i rapporten.

75

More magazines by this user
Similar magazines