12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 14<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 6a - Husliste 96, Henriksminde, Sønderballevej 11,<strong>1.</strong> Henrik Hansen, 1847, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, gift, Vindinge, Husfader, Gaardejer, Viet 1879, Børn 0-1Ane Kirstine Andersen, 1848, 1<strong>1.</strong> maj, gift, Vindinge, Husmoder, Husgerning,Karen Mathilde Madsen, 1882, 17. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Hans Hansen, 1881, 24. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Landbruget,Johan Peter Christensen, 1865, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Landbruget<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 14a - Husliste 97, Ørbækvej 253<strong>1.</strong> Peder Jensen, 1854, 29. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1880, Børn 6Anne Marie Nielsen, 1857, 6. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Johanne Elise Jensen, 1879, 22. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Husgerning,Niels Kristian Jensen, 1882, 12. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Landbruget,Hans Peder Jensen, 1889, 16. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnAnna Chatrine Jensen, 1896, 16. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Niels Nielsen, 1814, 2<strong>1.</strong> oktober, Enkemand, Brudager, Aftægtsmand, Gaardmand, Viet 1846-1897, Børn 2<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 15a - Husliste 98, Bækgaarden, Ørbækvej 251<strong>1.</strong> Hans Peder Jensen, 1858, 1<strong>1.</strong> juni, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1894,Anne Marie Sørensen, 1871, 16. marts, gift, Hesselager, Husmoder, GaardkoneHanne Margrethe Nielsen, 1885, 19. januar, ugift, Gudme, Tjenestepige, Husgerning,2.Jens Pedersen, 1821, 14. marts, Enkemand, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtsmand, Fhv. Gaardmand, Viet 1854-1894, Børn 2-2<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 16b - Husliste 99, Byvej 42<strong>1.</strong> Hans Jakob Jakobsen, 1868, 24. <strong>februar</strong>, gift, Avnslev, Husfader, Arbejder ved Landbruget, Træskomand, Viet 1896Maren Larsen, 1861, 26. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Børn 3Hans Marius Jakobsen, 1897, 15. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Jakobsen, 1898, 4. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Jakobsen, 1899, 20. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 16d - Husliste 100, Ørbækvej 256<strong>1.</strong> Henrik Pedersen, 1854, 12. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1888, Børn 1Ane Kirstine Andersen, 1859, 3<strong>1.</strong> januar, gift, Skaarup, Husmoder, Gaardkone,Hans Peder Pedersen, 1890, 9. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ejnar Adolf Skou Hansen, 1882, 17. november, ugift, Brudager, Tjenestekarl, LandbrugetJohanne Kirstine Olsen, 1882, 24. juni, ugift, Hesselager, Tjenestepige, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22a - Husliste 101?<strong>1.</strong> Peder Larsen Kristensen, 1863, 29. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Ane Katrine Jørgine Pedersen, 1874, 24. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerningen,Ane Jensine Pedersen, 1896, 16. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Hansen Andersen, 1864, 8. september, ugift, Gudme, Logerende, Murerfaget, Murer (A(rbejdsløs))<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23g - Husliste 102, Teglværksvej 41,<strong>1.</strong> Kristen Rasmussen, 1852, 5. september, gift, Langaa, Husfader, Gaardejer, Viet 1892, Børn 1Johanne Katrine Hansen, 1862, 2. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Rasmus Peder Rasmussen, 1896, 3<strong>1.</strong> oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 24a - Husliste 103, Teglværksvej 17,<strong>1.</strong> Johan Jørgensen, 1868, 3. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1897, Børn 2Marie Hansen, 1865, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, gift, Ringe, Husmoder, Husgerning,Jens Jørgensen, 1898, 12. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alfred Jørgensen, 1900, 19. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Jørgensen, 1886, 1<strong>1.</strong> april, ugift, Gudme, Tjenestepige, HusgerningRasmus Hansen, 1873, 22. september, ugift, Gudme, Tjenestekarl, Landbruget<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 14c - Husliste 104 Byvej 28<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1858, 25. april, gift, Oure, Husfader, Tømmermester, Viet 1893, Børn 5-2Ane Hansen, 1860, 2. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Kristine Hansen, 1894, 18. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Marie Hansen, 1895, 1<strong>1.</strong> maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!