12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 28Lakkendrup Matr. nr. 17a - Husliste 217, Alleen 11,<strong>1.</strong> Jens Rasmussen, 1826, <strong>1.</strong> november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmandsbrug, Væver, Viet 1870, Børn 1-3Maren Jensen, 1841, 24. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Jens Rasmussen, 1871, 23. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrer, Væversvend, Viet 1898, Børn 2Anne Marie Jakobsen, 1870, 26. september, gift, Avnslev, HusbestyrerindeKaren Jensine Rasmussen, 1898, 9. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Dorthea Rasmussen, 1899, 29. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 18a - Husliste 218, Smed Andreas Pedersens Enke, Lakkendrupvej 50<strong>1.</strong> Lovise Mikaline Jensen, 1856, 24. <strong>februar</strong>, enke, Tved, Husmoder, Arbejder ved Landbrug, Viet 1888, Børn 2-3Hilda Marie Pedersen, 1893, 16. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alma Viktoria Pedersen, 1895, 7. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Søren Hansen, 1828, 12. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Landbrug, AD – understøttelse, Viet 1872, Børn 1Karen Rasmussen, 1836, 20. <strong>februar</strong>, gift, Tved, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 18b - Husliste 219, Alleen 6<strong>1.</strong> Frederik Pedersen, 1831, 24. september, Enkemand, Svendborg, Husfader, Husfæster, Viet 1874-1891, Børn 2Niels Nielsen, 1872, 4. november, gift, Brudager, Husfader, Murersvend, (A) Arbejdsløs, Viet 1899, Børn 1Hedvig Rasmine Pedersen, 1873, 30. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Agnes Dorthea Nielsen, 1899, 3. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 19a - Husliste 220, Alleen 10<strong>1.</strong> Karl Nielsen Kierstein, 1863, 7. november, gift, Sørup, Husfader, Slagter, Husmandsbrug, Viet 1886, Børn 6-4,Marie Dorthea Andersen, 1857, 18. januar, gift, Oure, Husmoder, Pølsemager,Andrea Marie Petrea Kierstein, 1887, 27. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Aksel Georg Kierstein, 1890, 10. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Kristine Kathrine Kierstein, 1891, 2. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rudolf Hjalmar Kierstein, 1897, 26. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 19b - Husliste 221, Lakkendrupvej 52,<strong>1.</strong> Harald Vilhelm Kristensen, 1862, 19. <strong>februar</strong>, gift, Odense, Husfader, Skovarbejde og Tørv, Viet 1890Sidsel Kristensen, 1863, 30. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>,Kristen Kristensen, 1821, 2<strong>1.</strong> april, Enkemand, Ringe, Slægtning, Aldersstøtte, Fhv. Bødker, Biet 1866-1899, Børn 1-1Lakkendrup Matr. nr. 21b - Husliste 222, Sortemosevej 18,<strong>1.</strong> Lars Peder Hansen, 1857, 29. august, gift, Brudager, Husfader, gift 1881, Børn 2Karen Kiroline Kristensen, 1852, 6. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Syerske,Lakkendrup Matr. nr. 22a - Husliste 223, Alleen 12<strong>1.</strong> Johannes Peder Rasmussen, 1874, 16. maj, gift, Brudager, Husfader, Husmandsbrug, Skovarbejder, viet 1897, børn 1-1Karen Sofie Jørgensen, 1877, 2<strong>1.</strong> oktober, gift, Skjellerup,Erik Karl Rasmussen, 1900, 14. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Rasmussen, 1824, 24. januar, gift, Øksendrup, Bedstefader, Aftægt, Daglejer, Viet 1865Karen Jensen, 1834, 29. juni, gift, Hesselager, Bedstemoder,Lakkendrup Matr. nr. 20 - Husliste 224,<strong>1.</strong> Rasmus Nielsen, 1835, 27. april, gift, Oure, Husfader, Husmandsbrug, viet 1871, Børn 9-1Johanne Pedersen, 1848, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Nielsen, 1872, 23. august, ugift, Tved, Barn, SypigeJohanne Rasmine Nielsen, 1884, 8. maj, ugift, Gudme, Barn,Rasmus Nielsen, 1886, 29. juni, ugift, Oure, Barn,Kristine Nielsen, 1891, 2. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Anders Martin Jørgensen, 1862, 24. september, ugift, Roerslev, Odense, Husfader, DyrlægeLakkendrup Matr. nr. 23c - Husliste 225<strong>1.</strong> Kristen Larsen, 1866, 16. april, gift, Brudager, Husfader, Husmandsbrug, Daglejer, Viet 1896, Børn 4Ane Kirstine Hansen, 1861, 1<strong>1.</strong> oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Rasmus Peder Larsen, 1896, 27. juli, Svendborg, Barn,Karl Kristian Larsen, 1898, 22. maj, ugift, Brudager, Barn,Andreas Marius Larsen, 1900, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!