12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 22Hans Kristian Hansen, 1882, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Hjulmagerlærling,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 47 - Husliste 165, Byvej 41<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1829, 15. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Væveri og Alderdomsunderstøttelse, Viet 1857, Børn 6Karen Marie Hansen, 1835, 1<strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,N. Kristen Hansen, 1856, 9. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Rejsende Fotograf, Har intet fast Opholdssted, men rejser bestandig,har natten mellem 3<strong>1.</strong> januar og <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, boet hos Forældrene,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 49 - Husliste 166, Sønderballevej 18,<strong>1.</strong> Niels Rasmussen, 1845, 20. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer i Agerbrug, Viet 1877, Børn 1Johanne Jørgensen, 1841, 20. januar, gift Øksendrup, Husmoder, Husgerning,2.Vilhelmine Kristine Kristoffersen, 1869, 6. maj, ugift, Ryslinge, Husmoder, Sygeplejerske<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 2a - Husliste 167, <strong>Gudbjerg</strong> Kommune,<strong>1.</strong> Marie Rasmussen, 1876, 5. oktober, ugift, Birkende, Odense, Husbestyrerinde, HusgerningJens Mortensen Kristensen, 1879, 8. november, ugift, Bjerreby, Vikar, Skolefaget, Midlertidig Vikar.<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 46 - Husliste 168, <strong>Gudbjerg</strong> Præstekald, Byvej 41,<strong>1.</strong> Kristen Marius Jensen, 1867, 19. marts, gift, Randers, Husfader, Skræddermester, Viet 1893, Børn 4,Birthe Jensine Caroline Pedersen, 1870, 13. december, gift, Middelfart, Husmoder, Husgerning,Einar Jensen, 1894, 7. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Jensen, 1895, 14. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Victor Jensen, 1897, 2. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kirstine Marie Jensen, 29. august 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ane Hansine Kristine Jørgensen, 1894, 10. november, Middelfart, Uægte BarnNiels Kop Kristiansen, 1880, 25. oktober, Vinterslev, Randers, Skræddersvend <strong>for</strong> Skrædder Jensen,Johan Jacob Rasmussen, 1873, 18. oktober, gift, Aarslev, Husfader, Skomagermester, viet 1899, Børn 1Ane Lene Johansen, Fløes, Randers, Husmoder, Husgerning,Helge Skovlund Rasmussen, 1900, 5. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 5c - Husliste 169, Præstehuset, Skovvej 12, Ejer Etatsraad Hansen, Mullerup<strong>1.</strong> Marius Emil Kristen Pedersen, 1873, 20. november, gift, Brudager, Husfader, Arbejdsmand, Viet 1895, Børn 2-5Anne Marie Hansen, 1870, <strong>1.</strong> oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Rasmine Jørgine Marie Pedersen, 1896, 8. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Peder Jørgen Rytter Pedersen, 1900, 17. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Marie Christensen, 1825, 22. september, enke, Vindinge, slægtning, Alderdomsunderstøttelse,Frantz Axel Adamsen, 1870, 27. april, Sverige, Husfader, Arbejdsmand, Viet 1893, Børn 4-2Marie Nielsen, 1874, 14. april, gift, Refsvindinge, Husmoder, Husgerning,Johanne Kristine Adamsen, 1894, 7. marts, ugift, Vindinge, Barn,Ane Marie Adamsen, 1898, 2<strong>1.</strong> juli, ugift, Vindinge, Barn,Marie Nielsen,Emma Josefine Adamsen, 1900, 27. september, ugift, Kogsbølle, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 15b - Husliste 170, Skovgaarden, Etatsraad Hansen, Ejer og Bruger,<strong>1.</strong> Hans Peder Gebhard, 1854, 30. juni, gift, Langaa, Husfader, Lejer, Landbrug, 1892, 3-4Emilie Pedersen, 1852, 26. december, gift, Nyborg, Husmoder, Husgerning.Karen Kirstine Hansen, 1889, 8. <strong>februar</strong>, ugift, Stenstrup, Barn, Barn af <strong>1.</strong> ægteskab,Hans Laurits Hansen, 1891, 1<strong>1.</strong> maj, ugift, Stenstrup, Barn, Barn af <strong>1.</strong> ægteskab,Martha Gebhardsen, 1893, <strong>1.</strong> juni, ugift, Kværndrup, Barn,Astrid Kamilla Gebhardsen, 1894, 9. juli, Kværndrup, Barn,Viggo Johannes Gebhardsen, 1898, 18. januar, ugift, Ørbæk, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 6b - Husliste 171, Rødeledsvej 8<strong>1.</strong> Anders Rasmussen, 26. juni 1848, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Landbrug, Viet 1880, Børn 6-6Henrikke Margrethe Hansen, 30. juni 1855, gift, Egense, Husmoder, Husgerning,Rasmine Rasmussen, 30. december 1881, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Kirstine Rasmussen, 3<strong>1.</strong> juli 1882, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Stine Rasmussen, 10. <strong>februar</strong> 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders Rasmussen, 2<strong>1.</strong> april 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Rasmussen, 2. januar 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!