12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 5Ellerup Sejet Matr. nr. 32 – Husliste 31, Sejetvej 5<strong>1.</strong> Hans Pedersen, 1817, 29. september, gift, Køng, Præstø, Husfader, Husmand, 1858, Svindinge, Viet 1866, Børn 1Gjertrud Rasmussen, 1838, 23. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusmoderHans Peder Pedersen, 1867, 2. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Husbestyrer, Viet 1893,Maren Kirstine Larsen, 1870, 3<strong>1.</strong> marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrerinde,Ellerup Matr. nr. 38 – Husliste 32, (Jydevej 7)<strong>1.</strong> Anders Jensen, 1841, 17. januar, gift, Ryslinge, Husfader, Husmand, landbrug, Viet 1880Karoline Amalie Jensen, 1839, 4. november, gift, Oure, husmoder, Husgerning,Ellerup Matr. nr. 7a – Husliste 33, Bækkelundgaard, Bækkelundsvej 16<strong>1.</strong> Rasmus Kristensen, 12. august 1850, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Agerbrug, Viet 1889, Børn 7Karen Hansen, 12. juli 1860, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Johanne Kristensen, 10. januar 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Barbara Marie Kristensen, 25. januar, 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Jensen Kristensen, 26. juni 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sigrid Kristensen, 25. november 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Elna Kristensen, 14. <strong>februar</strong> 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Hansen Kristensen, 5. januar 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Peder Kristensen, 29. januar 1899, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Kirstine Thomsen Gasbjerg, 1<strong>1.</strong> november 1880, ugift, Give, Vejle, Tjenestetyende, HusgerningKaren Johanne Sofie Hansen, 16. december 1884, ugift, Gudme, Tjenestetyende, HusgerningAnne Kristine Hansen, 29. december 1882, ugift, Brudager, Tjenestetyende, husgerningNiels Knudsen, <strong>1.</strong> januar 1869, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Landbrug,Kristian Peder Rasmussen, 16. september 1881, ugift, Kværndrup, Tjenestetyende, Landbrug.Ellerup Matr. nr. 46 – Husliste 34<strong>1.</strong> Hans Larsen, 27. september 1835, gift, Frørup, Husfader, Husmandsbrug, Smed, Viet 1874, Børn 2,Johanne Nielsen, 5. september 1837, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Marius Johannes Schmidt, 25. juli 1874, ugift, Ringe, Smedesvend, Smedebestyrer,Anne Larsen, 7. oktober 1876, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Syerske,Hjalmar Aksel August Serup, 13. september 1876, ugift, Sverige, Smedesvend,Ellerup Matr. nr. 39 – Husliste 35 Ellerup Bygade 21-23<strong>1.</strong> Jens Jørgen Jensen, 3. oktober 1859, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Træskomand, Viet 1882, Børn 1-1Karen Rasmussen, 23. august 1854, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anne Marie Jørgensen, 7. november 1827, enke, Krarup, Moder, Aftægtskone, Viet 1859-1876, Børn 4-32.Anders Laurits Martin Rasmussen, 20. marts 1877, gift, Agedrup, O.A., 1900, Odense, Viet 1898, Børn 1Marie Magdalene Møller, 3. september 1875, gift, Faaborg,Hans Møller Rasmussen, 3<strong>1.</strong> oktober 1899, ugift,Ellerup Matr. nr. 52 – Husliste 36<strong>1.</strong> Kristoffer Frederiksen, 20. april 1823, gift, Hasmark, Odense, Husfader, Fhv. daglejer, Alderdomsunderstøttelse.Johanne Kirstine Madsen, 27. august 1830, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning. Viet 1863.Ellerup Matr. nr. 47 – Husliste 37 (Bækkelundsvej 10)<strong>1.</strong> Markus Pedersen, 30. juli 1841, gift, Frørup, Husfader, Husmand, Landbrug, Viet 1877, 2 Børn,Rasmine Jensen Bæk, 15. <strong>februar</strong> 1836, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Berthe Katrine Andersen, 25. december 1893, ugift, Hillerslev, O. A., Plejebarn.Ellerup Matr. nr. 41b – Husliste 38, Bækkelundsvej 7<strong>1.</strong> Lars Peder Hansen, 30. april 1857, gift, Taarup, Husfader, skovarbejder, Viet 1890, Børn 7Hansine Nikoline Rasmussen, 24. oktober 1868, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, husgerning,Rasmus Jakob Hansen, 5. januar 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Marie Hansen, 23. juli 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jens Peder Hansen, 15. august 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kristine Johanne Hansen, 14. januar 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Hansen, <strong>1.</strong> april 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Laura Kirstine Hansine Hansen, 28. august 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!