12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 2Hans Peder Jensen, 1880, 27. maj, ugift, Kvistmark, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, BrangstrupJohannes Laurits Hansen, 1883, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, ugift, Haderslev, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, TaasingeKnud Hansen, 1880, 17. september, ugift, Kværndrup, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, KværndrupMads Hansen Kristensen, 1876, 17. marts, ugift, Tranderup, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, TranderupHans Sofus Hansen, 1877, 12. januar, ugift, Skellerup, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, BovenseHans Hansen, 1848, ugift, Gudme, Tjenestetyende, 1892, Gudme.Anne Marie Kirstine Larsen, 1878, 18. maj, ugift, Ringe, Tjenestetyende, Husjomfru, 1900, RingeAnne Marie Rasmussen, 1879, 27. april, ugift, Egense S. A., Tjenestetyende, Husjomfru, 1900, Svindinge.Anna Hansine Pedersen, 1879, 22. september, ugift, Gislev S.A., Tjenestetyende, Husjomfru, 1900, Gislev.Brænderup, By, Matr. nr. 8a – Husliste 8, Brænderupvej 17<strong>1.</strong> Birthe Kirstine Andersen, 1830, 2. juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Viet 1850-1882, Børn 1Anders Johansen, 1854, 26. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husbestyrer, Viet 1890, Børn 2Kristiane Pedersen, 1853, 10. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusbestyrerindeKirstine Johansen, 1891, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnBrænderup, By, Matr. nr. 8b – Husliste 9, Brænderupvængevej 6<strong>1.</strong> Hans Jørgensen, 1838, 18. april, gift, Svindinge, Husfader, Husmand, 1876, fra Svindinge, Viet 1870, Børn 3.Marie Larsen, 1836, 26. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder.Brænderup, By, Matr. nr. 9 – Husliste 10, Brænderupvængevej<strong>1.</strong> Jørgen Danielsen, 1843, 19. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Smed, Husmand, viet 1867, 4-3?Kristine Marie Rasmussen, 1840, 23. juli, gift, Gislev, Husmoder, 1867, Gislev,Karen Marie Jørgensen, 1873, 10. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, DatterMaren Jørgensen, 1876, 21, januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, DatterJens Peder Hansen, 1877, 2<strong>1.</strong> november, ugift, Stenstrup. 1901, KværndrupLucie Jørgensen, 1879, 24. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,Brænderup, By, Matr. nr. 10 – Husliste 11, Brænderupvængevej 8<strong>1.</strong> Johanne Larsen, 1835, 5. januar, Enke, Ryslinge, Husmoder, 1870, fra Gislev, Viet 1870-1872, 2 BørnNiels Larsen Jensen, 1872, 4. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, HusbestyrerBrænderup, By, Matr. nr. 13 – Husliste 12, Brænderupvej 2<strong>1.</strong> Hans Kristoffer Rasmussen, 1870, 9. <strong>februar</strong>, gift, Hesselager, Husfader, Skovarbejder, Husejer, Viet 1895, 2 børnMartha Marie Nielsen, 1873, 19. oktober, gift, Boeslunde, Sj., Husmoder, 1896, HesselagerAnne Marie Rasmussen, 1898, 19. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hansine Kirstine Rasmussen, 1899, 6. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brænderup, By, Matr. nr. 14, – Husliste 13, Brænderupvængevej 13<strong>1.</strong> Poul Larsen Lunde, 1856, <strong>1.</strong> september, gift, Nr. Broby, Husfader, Skovfoged, 1884, Svindinge, Viet 1884, 3 BørnAnne Hedevig Clausen, 1858, 2<strong>1.</strong> marts, Rinkenæs, Husmoder, 1884, Svindinge,Marie Dagmar Larsen Lunde, 1895, 7. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter.Johanne Kirstine Larsen Lunde, 1890, 29. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,Rasmus Hansen, 1876, 24. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Gestelev. Forstelev, 1900, Stenløse.Brænderup, By, Matr. nr. 14b – Husliste 14, Brænderupvængevej 12<strong>1.</strong> Niels Larsen, 1861, 27. januar, gift, Volstrup Jyll., Husfader, Skovarbejder, 1895, fra Hesselager, Viet 1895.Anne Charlotte Carlsson, 1866, 17. <strong>februar</strong>, gift, Knivstad, Sverige, Husmoder, 1895 fra Hesselager.Ellerup Grøftehauge Matr. nr. 1j – Husliste 15. Grøftehauge<strong>1.</strong> Kristen Pedersen, 1826, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbrug, Viet 1857, Børn 5-1Kirsten Sørensen, 1835, 26. januar, gift, Hesselager, HusmoderKnud Peder Knudsen, 1880, 15. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende,Anton Hansen, 1881, 14. august, ugift, Tved, Tjenestetyende, 1899, TvedAnders Kristian Sørensen, 1882, 16. april, ugift, Sjørslev – Viborg, Tjenestetyende, 1900, SjørslevGravers Kristian Lauritsen, 1880, 24. maj, ugift, Madum – Ringkøbing, Tjenestetyende, 1901, TaasingeHans Hans Hansen, 1886, 12. juli, ugift, Gislev, Tjenestetyende, 1900, Kværndrup,Jakob Pedersen, Tjenestetyende, 1900, LundeAnne Nielsen, 1878, 10. januar, ugift, Stenstrup, Tjenestetyende, 1900, EgenseAnne Marie Prinsler, 1883, 27. november, ugift, Tyskland, Tjenestetyende, 1901, Stenstrup

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!