12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 33Dreng, 2. januar 1901, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mina Rasmussen, 7. november 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søsterdatter,Hans Rasmussen Holmgaard, 12. juli 1833, Enkemand, Frørup, Svigerfader, Viet 1861-1895, Børn 5-1,Brændeskov Matr. nr. 1c - Husliste 262, Brændeskovvej 72<strong>1.</strong> Mariane Larsen, 9. august 1836, gift, Langeland, Husmoder, Husmandskone, Viet 1861, Børn 5-2Ejnar Gerhart Marius Kristensen, 14. december 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Dattersøn,Brændeskov Matr. nr. 1d - Husliste 263, Brændeskovvej 67,<strong>1.</strong> Jens Kristoffersen, 9. januar 1865, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Murermester, Skovarbejder, Viet 1887, Børn 3-1Johanne Kirstine Kristoffersen, 19. juni 1861, gift, Stenstrup, Husmoder,Karen Kirstine Kristoffersen, 15. april 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Hjalmar Kristoffersen, 5. januar 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Valborg Johanne Kristoffersen, 30. maj 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 1e - Husliste 264, Brændeskovvej 77?<strong>1.</strong> Hans Jensen, 14. december 1845, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand og Arbejdsmand, Broholm, Viet 1869, Børn 10-1Sofie Frederikke Jensen, 14. november 1847, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Peder Jensen Løv, 18. maj 1866, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Bødker, ved Frederik Hansen,Frits Gerhard Jensen, 6. januar 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ingeborg Marie Jensen, 9. august 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ingvard Hans Frederik Jensen, <strong>1.</strong> januar 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,N. Jens Jakob Jensen, 26. juli 1871, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Bødker, Arbejdsløs, Viet 1896, Børn 3, er i Tved.Brændeskov Matr. nr. 1? - Husliste 265, Proprietær Langkilde,<strong>1.</strong> Lars Rasmussen, 14. august 1850, gift, Stenstrup, Husfader, Skovfoged, ved Langkildegaard, Viet 1875, Børn 5-1Anne Rasmussen, 3<strong>1.</strong> december 1843, gift, Brahetrolleborg, Husmoder,Hanne Rasmussen, 30. juni 1875, ugift, Stenstrup, Datter, Syerske,Margrethe Rasmussen, 26. november 1884, ugift, Stenstrup, Datter,Brændeskov Matr. nr. 1? - Husliste 266, Proprietær Langkilde,<strong>1.</strong> Peder Andersen, 5. juni 1830, Enke, Kværndrup, Husfader, Træhandler, Skovfoged, Husmand, Viet 1856-1893, Børn 1Maren Jensen, 10. december 1833, enke, Egense, Husholderske, 1872-1881, Børn 1Hans Peter Elfrom Hansen, 25. august 1882, ugift, Svendborg, Tjenestekarl, Kørekarl,Hans Jensen, 3. juni 1874, ugift, Roerslev, Odense, Logerende, Sømand og DaglejerBrændeskov Matr. nr. 1g - Husliste 267, Brændeskovvej 70,<strong>1.</strong> Knud Jørgensen, 15. maj 1829, enke, Oure, Husfader, Væver og Aftægt, Viet 1858-1898, Børn 1-2Margrethe Jørgensen, 16. august 1841, enke, Oure, Husholderske, Husejer, Viet 1865-1885, Børn 5-1Albert Madsen, 22. juli 1839, enke, Skaarup, Logerende, Arbejdsmand, ved Langkilde, Viet 1864-1889, Børn 4,Anders Jørgensen, 27. september 1835, ugift, Oure, Broder, Arbejdsmand, ved Langkilde,Jens Jørgen Jørgensen, 22. december 1895, ugift, Tved, Plejesøn,Brændeskov Matr. nr. 1h - Husliste 268, Højbjergvej 19,<strong>1.</strong> Rasmus Knudsen, 5. oktober 1862, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand og Aftægt, Broholm, Viet 1894, Børn 3-1Rasmine Knudsen, 16. april 1870, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Anna Margrethe Knudsen, 8. juni 1891, ugift, Svendborg, Barn,Karen Marie Knudsen, 25. juli 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Karl Knudsen, 23. november 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Andersen, 19. december 1826, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Fader, Aftægt, Viet 1854-1900, Børn 4-5,Brændeskov Matr. nr. 2a - Husliste 269, Brændeskovvej 85<strong>1.</strong> Hans Rasmussen, 7. juni 1838, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, Mælkekusk, Viet 1861-1900, Børn 5Hans Jørgen Hansen, 26. september 1870, gift, Sørup, Svigersøn, Medhjælp, ved Hans Rasmussen, Viet 1896, Børn 3,Karen Marie Henriette Hansen, 1<strong>1.</strong> april 1874, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Hans Peder Karl Hansen, 3. november 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Petrea Hansen, 22. december 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hansine Hansen, 3<strong>1.</strong> august 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 2b - Husliste 270, Brændeskovvej 89<strong>1.</strong> Hans Frederik Jensen, 6. oktober 1842, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, BoelsmandAnne Jensen, 5. maj 1838, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Søster, Husholderske, Viet 1884-1895

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!