12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 17Annine Kristine Larsen, 1888, 28. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Laura Katrine Knudsen, 1900, 22. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23o - Husliste 119, Højlunds Mølle, Christian Køhler, Ørbækvej 270,<strong>1.</strong> Kristen Nielsen, 1852, 16. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer ved Agerbruget, Viet 1874, Børn 1-5Ane Christensen, 1851, 13. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Vask og Strygning,Sofus Johannes Nielsen, 1894, 24. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23k - Husliste 120, Teglværksvej 51<strong>1.</strong> Jens Jensen, 1852, 13. april, gift, Hesselager, Husfader, Arbejder ved Teglværket, Viet 1887, Børn 3Anna Hansen, 1853, 27. november, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning,Hans Jensen, 1888, 27. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jens Jensen, 1891, 18. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Andrea Jensen, 1893, 18. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 31b - Husliste 121, Etatsraad Hansen, Mullerup, Byvej 32,<strong>1.</strong> Kristen Andersen, 1830, 15. april, Enkemand, Ulfborg, Husfader, Alderdomsunderstøttelse, Gift 1865-1892, Børn 22.Anton Christian Poulsen Christensen, 1867, 20. september, gift, Nautrup, Husfader, Daglejer, Viet 1892, Børn 3-1Marie Kirstine Andersen, 1865, 29. juni, gift, Gudme, Husmoder, Husgerning,Anne Marie Christensen, 1893, 17. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hedevig Pouline Christensen, 1896, 6. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mary Christine Christensen, 1896, 15. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 40a - Husliste 122, Byvej 26,<strong>1.</strong> Anders Jørgensen, 1837, 9. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Viet 1888, Børn 1Karen Marie Karlsen, 1854, 23. april, gift, Svindinge, Husmoder, Husgerning,Maren Jørgensen, 1887, 27. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnAne Kirstine Jørgensen, 1891, 19. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 42a - Husliste 123<strong>1.</strong> Kristen Rasmussen, 1844, 7. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Træskomand, Viet 1874, Børn 1-1Ane Margrethe Nielsen, 1841, 20. april, gift, Gudme, Husmoder, Husgerning,2.Lars Peter Termansen, 1871, 3<strong>1.</strong> december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Tømmermester, Viet 1900,Karen Marie Rasmussen, 1877, 6. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 54 - Husliste 124, På grunden ved Degnemarken<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1860, 10. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Skomagermester, Viet 1890, Børn 2,Ane Hansine Jensen, 1865, 2<strong>1.</strong> juni, gift, Vejstrup, Husmoder, Husgerning,Karoline Hansen, 1891, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristine Hansen, 1899, 16. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Kristian Andersen, 1878, 28. juni, ugift, Odense, Logerende, Skomagersvend,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 55 - Husliste 125, Peder Hansens Enke, Byvej 36<strong>1.</strong> Ane Kirstine Eriksen, 1835, 8. april, enke, Tved, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Haandarbejde, Viet 1856-1888,Børn 3-1Hans Peder Hansen, 1858, 10. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, Murersvend,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 56 - Husliste 126, Sønder Kirkevej 2, Graverhuset,<strong>1.</strong> Niels Jørgen Hansen, 1870, 8. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Malermester,Jens Peder Johannes Kristensen, 1881, 3<strong>1.</strong> oktober, ugift, Sønder Højrup, Tyende, Malerlærling<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. Ingen - Husliste 127, Jordemoderboligen, Hans Hansen, Sønderballevej 3<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1855, 24. april, gift, Gislev, Husfader, Fragtmand, viet 1890, Børn 3-2Maren Sofie Hansen, 1868, 27. april, gift, Refsvindinge, Husmoder, Jordemoder,Anne Marie Hansen, 1885, 2. juli, ugift, Refsvindinge, Barn,Johanne Hansen, 1893, <strong>1.</strong> maj, ugift, Gislev, Barn,Hansine Frederikke Hansen, 1900, 27. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!