12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 18<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. Ingen - Husliste 128, Fattighuset, <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong>, Sønderballevej<strong>1.</strong> Maren Christensdatter, 1828, 6. juli, enke, Gislev, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1848-1869, Børn 7-2Ane Sofie Karlsen, 1856, 8. december, ugift, Gudme, Logerende, SyerskeMaren Cecilie Dickmann Karlsen, 1893, 25. marts, ugift, Kværndrup, Barn,Karen Susanne Hansen, 1883, 20. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, Syerske, elev.2.3.4.Karen Jørgensen, 1837, 24. juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, lever af Fattighjælp, Viet 1874-1899, Børn 1Anne Marie Rasmusdatter, 1829, 23. <strong>februar</strong>, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1854-1859, Børn2-2Jens Rasmussen, 1829, 12. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Fattighjælp, Arbejder i Landbruget, Viet 1851, Børn 2-15Christiane Vilhelmine Hansen, 1827, 1<strong>1.</strong> juni, gift, Odense, Husmoder, Husgerning, Fattighjælp<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 24e - Husliste 129, Sønderballevej 13<strong>1.</strong> Thomas Hermansen, 1856, 8. juli, gift, Oure, Husfader, Arbejdsmand, Viet 1880, Børn 2-1Sofie Hedvig Hansen, 1854, 5. marts, gift, Oure, Husmoder, Husgerning,Ernestine Thomsen, 1888, 7. <strong>februar</strong>, ugift, Gudme, Barn,Kristian Sofus August Jensen, 1891, 3. december, ugift, Svendborg, Barn,Maren Nielsdatter, 1830, 23. december, enke, Hesselager, Slægtning, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1856, Børn 5-3<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 24i - Husliste 130, <strong>Gudbjerg</strong> Teglværk, Aktiehaverne, Teglværksvej 13<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 1a - Husliste 131, Præstegaarden, Pastor Th. Kragh, Sønderballevej 10,<strong>1.</strong> Jens Theodor Kragh, 1835, 19. januar, gift, Gladsaxe, Husfader, <strong>Sogn</strong>epræst, Viet 1888, Børn 3-3Marcelline Edle Ludovika Hertel, 1852, 26. oktober, gift, Haarslev, Sjælland, Husmoder, <strong>Sogn</strong>epræstens KoneEllen Kathrine Agathe Kragh, 1889, 7. august, ugift, Kornerup, Sjælland, BarnEsther Petrea Kragh, 1891, 10. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ruth Emilie Kragh, 1893, 26. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, (A) Aandsvag,Petrea Alvilde Olsen, 1872, 22. maj, ugift, København, TyendeMaren Elise Frederiksen, 1882, 24. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, TyendeLaura Hansine Hansen, 1884, 12. januar, ugift, Kværndrup, Tyende,Peder Nielsen, 1867, 7. april ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Fodermester i Præstegaarden, <strong>for</strong> Præstegårds<strong>for</strong>pagteren<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 1c - Husliste 132, Niels Sørensens Enke, Skovvej<strong>1.</strong> Anne Nielsen, 1834, 22. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, husmoder, Gaardkone, Viet 1863-1890, Børn 2Søren Møller Sørensen, 1862, 1862, 1<strong>1.</strong> november, ugift, Tved, Barn, Landbrug,Sidsel Sørensen, 1860, 1860, 6. marts, ugift, Tved, barn, HusgerningNiels Jensen Nielsen, 1885, ugift, Tjenestekarl, Agerbruger,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 4b, <strong>Gudbjerg</strong> Mark - Husliste 133, Skovvej<strong>1.</strong> Niels Eriksen, 1843, 12. maj, gift, Hesselager, Husfader, Gaardfæster, Viet 1876Mette Marie Nielsen, 1838, 25. september, gift, Hesselager, Husmoder<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 7a - Husliste 134, Højlundsvej<strong>1.</strong> Niels Jørgensen, 1855, 16. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, husfader, Gaardejer, Viet 1894, Børn 2Marie Hansen, 1864, 24. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Anders Peder Jørgensen, 1896, 24. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jørgen Nielsen Jørgensen, 1898, 25. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Peter Frandsen, 1884, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved landbruget,Maren Madsen, 1884, 2<strong>1.</strong> december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Husgerning,Ane Sørine Pedersen, 1885, 25. september, ugift, Jellinge, Jylland, Tjenestetyende, Husgerning<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 8a - Husliste 135, Højlundsvej 6,<strong>1.</strong> Christen Jensen, 1872, 2<strong>1.</strong> september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaard<strong>for</strong>pagter, Agerbrug,Jørgen Peder Christian Laurits Theodor Pedersen, 1883, <strong>1.</strong> april, ugift, Stenstrup, Tjenestekarl ved Agerbruget,Johanne E… Jacobsen, 1880, 19. november, ugift, Rudkøbing, HusbestyrerindeDrengebarn, 1900, 6. juni, ugift, Svendborg, Barn,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!