12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 35Ane Kirstine Hansen, 25. marts 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Johannes Hansen, 6. januar 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Midlertidigt fraværende:Maren Kirstine Hansen, 2<strong>1.</strong> juni 1871, ugift, Tved, Slægtning, Tjenestepige, Midlertidig i København,Brændeskov Matr. nr. 6b - Husliste 279, Højbjergvej 23,<strong>1.</strong> Jens Pedersen (Løv), 19. marts 1860, gift, Stenstrup, Husfader, Mælkekusk og Husmand, Viet 1884, Børn 3Jensine Pedersen, 13. oktober 1857, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Anne Marie Pedersen, 6. <strong>februar</strong> 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Petra Hansine Pedersen, 7. december 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Kirstine Pedersen, 4. november 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 7h - Husliste 280, Brændeskov Møllevej 1?<strong>1.</strong> Kristoffer Petersen, 26. maj 1853, gift, Stenstrup, Husfader, Savskærer, Købmand, Viet 1882, Børn 2-1Anne Marie Petersen, <strong>1.</strong> juli 1845, gift, Lindelse, Husmoder,Anna Kirstine Petersen, 2<strong>1.</strong> september 1883, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sofie Kristine Petersen, 2<strong>1.</strong> september 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Kristensen, 28. januar 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Kørekarl,Johan Rudolf Kristian Jensen, 12. december 1877, ugift, Sønderjylland, Logerende, Daglejer,Brændeskov Matr. nr. 7c - Husliste 281, Husmand Hans Jensen, Brændeskov Møllevej 3<strong>1.</strong> Anders Peter Martinus Larsen, 29. oktober 1866, ugift, Svendborg, Husfader, Fyrbøder, Brændeskov SavværkVilhelmine Pedersen, 23. september 1857, enke, Sverige, Logerende, Husholderske,Midlertidig fraværende:Jakob Alfred Nielsen, …, enke, …, Husfader, Murermester, er i Svendborg, Anmærkninger: Yderligere oplysninger kan ikkegives paa Grund af hans Fravær.Brændeskov Matr. nr. 7e - Husliste 282, Brændeskovmøllevej 13,<strong>1.</strong> Kristen Hansen, 13. januar 1866, gift, Brahetrolleborg, Husfader, Træskomand, Husejer, 1894, Børn 2Karen Kristine Rasmine Hansen, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Niels Thorvald Marius Hansen, 1<strong>1.</strong> april 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sigurd Johannes Hansen, 13. juli 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 283, Brændeskov Skole, <strong>Gudbjerg</strong> Kommune,<strong>1.</strong> Lars Rasmussen Krog, 19. december 1847, gift, Tommerup, Husfader, Skolelærer, Viet 1876, Børn 4,Marie Krog, 10. marts 1845, gift, Gamborg, Husmoder,Kristen Rasmussen Krog, 3. marts 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. - Husliste 284, Lindegaardshuset, Kammerherre Sehested, Broholm,<strong>1.</strong> Kristen Jespersen, 22. juni 1856, gift, Krabjerg, Viborg, Husfader, Fodermester, Brændeskovgaard, Viet 1885, Børn 1Anna Jespersen, 12. juni 1857, gift, Sverige, Husmoder, Fransk Vask og StrygningEsben Jespersen, <strong>1.</strong> januar 1887, ugift, Jebjerg, Viborg, Barn,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 285, Bøjstedet, Forpagter P Rasmussen, Brændeskovgaard,<strong>1.</strong> Hans Henriksen, 14. april 1855, Gaardmand, Ringe, Husfader, Drænsmester, Viet 1887, Børn 6Gertrud Henriksen, 1<strong>1.</strong> april 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Niels Marius Anton Lang Henriksen, 2<strong>1.</strong> september 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mary Nielsine Lang Henriksen, 28. januar 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Henry Gerhard Lang Henriksen, 1<strong>1.</strong> november 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Aksel Johannes Lang Henriksen, 18. juni 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ragnhild Marie Lang Henriksen, 13. juni 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Eline Kristine Lang Henriksen, 9. marts 1899, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 286, Buskhus, Kammerherre Sehested, Broholm,<strong>1.</strong> Anders Niels Jensen, <strong>1.</strong> december 1844, gift, Oure, Husfader, Daglejer, Ager- og skovarb., Viet 1875, Børn 2-4Rasmine Jensen, 5. juli 1844, gift, Skaarup,Peter Rasmussen, 10. april 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Julius Lauritsen, 28. juli 1876, gift, Skarild, Ringkøbing, Husfader, Skovarbejder, gift 1899,Rasmine Hansine Kristine Lauritsen, 17. <strong>februar</strong> 1872, gift, <strong>Gudbjerg</strong>,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!