12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 30Lakkendrup Matr. nr. 10n - Husliste 237, Langholmsvej 6<strong>1.</strong> Anders Jensen, 1853, 4. april, gift, Bjernemark, Husfader, Husejer, Dyrlæge, Viet 1878, Børn 7-2Mathilde Hansen, 1855, 2<strong>1.</strong> juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Valdemar Marius Jensen, 1889, 2<strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jensine Kristine Jensen, 1891, 22. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Sofie Jensen, 1894, 6. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dagmar Jensen, 1897, 20. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Johanne Sofie Andersdatter, 1824, 5. november, enke, Egense, Husmoder, Aftægt, Viet 1855-1879, Børn 4-3Lakkendrup Matr. nr. 10i - Husliste 238,<strong>1.</strong> Jens Rasmussen, 1860, 7. januar, gift, Langaa, Husfader, Husejer, Daglejer, Viet 1890, Børn 4-2Karen Madsen, 1861, 22. maj, gift, Svindinge, Husmoder, Husgerning,Anne Johanne Rasmussen, 1891, 19. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Marius Rasmussen, 1893, 1<strong>1.</strong> november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Augustinus Rasmussen, 1896, 6. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 10f - Husliste 239, Langholmsvej 10<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1858, 2<strong>1.</strong> januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Væver, Viet 1886, Børn 6Ane Kirstine Jensen, 1858, 15. juni, gift, Asminderød, Frederiksborg, Husmoder, Husgerning,Thorvald Marius Hansen, 1888, 19. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hanne Margrethe Hansen, 1890, 1<strong>1.</strong> september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Viggo Hansen, 1892, 17. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alma Elfrida Hansen, 1894, 5. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Astrid Kristine Hansen, 1895, 16. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 10e - Husliste 240, Langholmsvej 8<strong>1.</strong> Herman Rasmussen, 1854, 20. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, Træskomager, Viet 1892, Børn 4-2Johanne Hansen, 1866, 15. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Rasmussen, 1885, 26. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmine Rasmussen, 1888, 12. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kirsten Hermandine Rasmussen, 1896, 4. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmus Herman Rasmussen, 1893, 26. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 10o - Husliste 241<strong>1.</strong> Johanne Pedersen, 1849, 7. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husejerinde, Daglejer ved LandbrugLakkendrup Matr. nr. 1c - Husliste 242<strong>1.</strong> Hans Jakobsen, 1857, 16. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, viet 1885, Børn 3-2Nielsine Rasmussen, 1860, 19. maj. Gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Kirsten Dorthea Jakobsen, 1887, 19. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mads Peder Jakobsen, 1891, 12. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jakob Hjeriksen Jakobsen, 1899, 12. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Mads Rasmussen, 1821, 6. december, Enkemand, <strong>Gudbjerg</strong>, 1858, Australien, Slægtning, Aftægt, Viet 1859-1899, Børn 1-1Lakkendrup Matr. nr. 7c - Husliste 243,<strong>1.</strong> Alfred Pedersen, 1865, 16. september, gift, Asserum, Sverige, Husfader, Husejer, Skovløber, Viet 1893, Børn 3-1Anne Marie Hansine Jørgensen, 1865, 26. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Johannes Thorvald Pedersen, 1892, 12. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ejner Emanuel Pedersen, 1895, 17. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Petra Kristine Pedersen, 1898, 9. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 11f - Husliste 244, Sortemosevej 43,<strong>1.</strong> Jørgen Hansen, 1<strong>1.</strong> december 1846, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Straatagstækker, Skovarbejder, Viet 1872, Børn 7Ane Malene Andersen, 1846, 17. oktober, Husmoder, Husgerning,Anders Peder Hansen, 1881, <strong>1.</strong> april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Straatagstækker, Skovarbejder,Hans Jørgen Hansen, 1889, 6. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 12d - Husliste 245, Sortemosevej 47,<strong>1.</strong> Peder Karl Frederik Sørensen Rudolf, 1830, 8. marts, gift, Frørup, Husfader, Husejer, Murer, Gift 1861Karen Marie Nielsen, 1827, 7. april, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!