Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n122 N Voľba výkonnostného režimu Váš počítač je vybavený prepínačom výkonu pre zmenu režimu výkonu bez reštartovania počítača. Môžete si vyberat’ niektorý z týchto režimov výkonu: Režim STAMINA pre nižšiu spotrebu energie alebo režim SPEED pre vyšší výkon. ! Ak je spustená nejaká aplikácia, ktorá bráni prepnutiu používaného režimu výkonu, zmenou iného režimu prepínačom výkonu sa režim výkonu nezmení. V takomto prípade zatvorte aplikáciu. Vybratý režim sa automaticky aktivuje. Zmena režimu výkonu bez zatvorenia aplikácie môže spôsobit’ stratu neuložených dát.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n123 N Ako zvolit’ režim výkonu Režim výkonu vyberte posunutím prepínača výkonu (1). Typ režimu Režim STAMINA Režim SPEED Popis Používa Intel Graphics Media Accelerator a deaktivuje niektoré hardvérové zariadenia vo vašom počítači, aby sa šetrila batéria. Používa grafickú kartu AMD Radeon Graphics na zvýšenie výkonu. Ako skontrolovat’ aktuálny režim výkonu ❑ Pomocou prepínača režimu výkonu zistite, ktorý režim je zvolený. ❑ Zistite, ktorá ikona režimu výkonu je zobrazená v oznamovacej oblasti plochy Windows.