Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > n 38 N Používanie vášho počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využit’ váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (strana 39) ❑ Používanie dotykového panelu (strana 42) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (strana 43) ❑ Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet (strana 44) ❑ Používanie vstavanej kamery (strana 46) ❑ Používanie optickej jednotky (strana 47) ❑ Používanie „Memory Stick“ (strana 55) ❑ Používanie iných modulov/pamät’ových kariet (strana 62) ❑ Používanie Internetu (strana 66) ❑ Používanie siete (LAN) (strana 67) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (strana 68) ❑ Používanie bezdrôtovej siete WAN (strana 73) ❑ Používanie funkcie BLUETOOTH (strana 78) ❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 84) ❑ Používanie TPM (strana 89)

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 39 N Používanie klávesnice Vaša klávesnica je vybavená doplnkovými klávesmi, ktoré umožňujú vykonávanie špecifických úloh. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ iba po úplnom nabehnutí operačného systému. Kombinácie/funkcia Funkcia Fn + (F1): práca s dotykovým panelom Zapne a vypne dotykový panel. Fn + % (F2): vypnutie hlasu Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Na zvýšenie hlasitosti stlačte klávesy Fn+F4 a potom M alebo ,, alebo stláčajte klávesy Fn+F4. Na zníženie hlasitosti stlačte klávesy Fn+F3 a potom m alebo