Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 98 N 11 Heslo pre obnovenie uložte na pamät’ové zariadenie USB flash v okne pre uloženie hesla pre obnovenie. 12 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustí sa proces šifrovania. ! Aktualizáciou svojho systému BIOS pomocou softvéru ako je napríklad program VAIO Update sa nastavenia systému BIOS vrátia na predvolené hodnoty. Uvedené kroky musíte zopakovat’ znova. Proces šifrovania potrvá niekoľko hodín.

Používanie periférnych zariadení > n 99 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie replikátora portov (strana 100) ❑ Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (strana 107) ❑ Pripojenie externého displeja (strana 108) ❑ Voľba režimu displeja (strana 116) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (strana 117) ❑ Pripojenie USB zariadenia (strana 119)