Views
1 week ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n120 N Prevádzka počítača Čo robiť, ak sa počítač nespustí? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý a či svieti indikátor napájania. Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Odpojte všetky pripojené zariadenia USB a reštartujte počítač. Vyberte všetky prídavné pamäťové moduly, ktoré ste nainštalovali od zakúpenia počítača, a reštartujte počítač. Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý. Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený k zdroju napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom. Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Skontrolujte, či používate dodaný sieťový adaptér značky Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťový adaptér, ktorý dodala spoločnosť Sony k vášmu počítaču VAIO.

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n121 N Čo robiť, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá? ❑ ❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjsť ku chybe aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Reštartovať reštartujte počítač. ❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a na položku Reštartovať. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Reštartovať. ❑ Ak tento postup nefunguje, stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania, čím sa počítač vypne. Odpojte sieťový adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň päť minút. Potom opäť pripojte sieťový adaptér a počítač zapnite. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.