Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 76 N Pripojenie počítačového displeja alebo projektora K počítaču možno pripojiť externý displej, napríklad počítačový displej alebo projektor. Ako pripojiť počítačový displej alebo projektor 1 Napájací kábel (1) externého displeja alebo projektora zapojte do sieťovej zásuvky. 2 Pomocou kábla displeja (3) zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky na monitor (2) na počítači. ✍ V prípade potreby prepojte konektor slúchadiel na projektore a konektor slúchadiel (4) i na počítači pomocou reproduktorového kábla (5).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 77 N ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovať prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávať široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Ak chcete prehrávať obsah chránený autorskými právami, pripojte k počítaču monitor kompatibilný s normou HDCP. Ak je k počítaču pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopní prehrávať ani prehliadať žiaden obsah chránený autorskými právami. ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený zásuvkou vstupu HDMI, zapojte jeden koniec kábla HDMI do zásuvky výstupu HDMI na počítači a druhý koniec do zásuvky vstupu HDMI na počítačovom displeji. Ak chcete pripojiť monitor TFT/DVI, pomocou redukcie HDMI na DVI-D ho pripojte k zásuvke výstupu HDMI na počítači. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.