Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n124 N Čo robiť, ak počítač neprijme heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password? Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a systém Windows sa nespustí. Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania a skontrolujte, či prestal svietiť indikátor napájania. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pred zadaním hesla preto skontrolujte aktuálny režim veľkosti písmen. Čo robiť, ak herný softvér nefunguje alebo stále zlyháva? ❑ ❑ ❑ Pozrite si webovú stránku danej hry, či sú k dispozícii opravy alebo aktualizácie na stiahnutie. Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač grafickej karty. V prípade niektorých modelov počítačov VAIO zdieľa grafická karta pamäť so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty. Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia? Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky sú navrhnuté, aby dočasne vypínali funkciu operačného systému, ktorá vypína obrazovku počítača alebo uvádza počítač do režimu spánku po určitom čase nečinnosti. Ak chcete tento problém vyriešiť, ukončite spustené softvérové aplikácie alebo zmeňte práve používaný šetrič obrazovky.

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n125 N Ako sa dá zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému? Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviesť systém, môžete použiť jednu z funkcií systému BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Stlačením klávesu < alebo , vyberte možnosť Boot. 4 Pomocou klávesu M alebo m vyberte v ponuke Boot Priority požadovanú prioritu a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu M alebo m vyberte zariadenie, ktorému chcete priradiť danú prioritu, a stlačte kláves Enter. 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Čo robiť, ak nemôžem zaviesť systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču? Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému. Zapnite počítač a po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F11.