Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Batéria n130 N Batéria Ako zistím stav nabíjania batérie? Môžete skontrolovať indikátor nabíjania, ktorý signalizuje stav nabíjania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 22). Kedy počítač používa napájanie zo siete? Keď je počítač pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je vložená batéria. Kedy treba opätovne nabiť batériu? Batériu nabite v týchto prípadoch: ❑ Batéria sa vybíja a blikajú indikátor nabíjania aj indikátor napájania. ❑ Batériu ste nepoužívali dlhší čas. Kedy treba vymeniť batériu? Keď batéria dosiahne koniec svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie s výzvou na výmenu batérie. Kapacitu nabitia batérie môžete skontrolovať pomocou funkcie Battery v nástroji VAIO Control Center. Treba mať obavy, keď je vložená batéria teplá? Nie. Pri napájaní počítača sa batéria zohrieva.

Odstraňovanie porúch > Batéria n131 N Môže počítač prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie? Počítač môže prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby počítač prešiel do tohto režimu. Ak používate program, ktorý bráni systému prejsť do režimu dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli ich strate. Informácie o manuálnej aktivácii režimu dlhodobého spánku nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 29). Prečo nemožno plne nabiť batériu? V nástroji VAIO Control Center je povolená funkcia starostlivosti o batériu, ktorá predlžuje životnosť batérie. Skontrolujte nastavenia nástroja VAIO Control Center. Čo robiť, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnom vložení batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku? ❑ ❑ Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobnosti nájdete v časti Vloženie alebo vybratie batérie (str. 19). Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na službu VAIO-Link.