Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Obchodné značky > n162

Obchodné značky > n162 N Obchodné značky Obchodné značky vrátane, ale nie výlučne, značky SONY, loga SONY, značky VAIO a loga VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation. a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“ a logo „Memory Stick“ sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. Walkman je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a logo Blu-ray Disc sú obchodnými značkami asociácie Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Intel Corporation. Microsoft, Windows, logo Windows a BitLocker sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. i.LINK je obchodnou značkou spoločnosti Sony používanou iba na označenie toho, že výrobok obsahuje rozhranie IEEE 1394. Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou spoločnosti Sonic Solutions. WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO sú obchodnými značkami spoločnosti InterVideo, Inc. ArcSoft a logo ArcSoft sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je obchodnou značkou spoločnosti ArcSoft, Inc. ATI a ATI Catalyst sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Obchodné značky > n163 N Slovné označenie a logá pripojenia Bluetooth sú registrovanými obchodnými značkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Spoločnosť Sony Corporation používa tieto označenia na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Slovné označenie a logá ExpressCard sú vlastníctvom spoločnosti PCMCIA a spoločnosť Sony Corporation používa tieto označenia na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Logo SD je obchodná značka. Logo SDHC je obchodná značka. CompactFlash ® je obchodnou značkou spoločnosti SanDisk Corporation. HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing LLC. „PlaceEngine“ je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Koozyt, Inc. Technológiu „PlaceEngine“ vyvinula spoločnosť Sony Computer Science Laboratories, Inc. a licencuje ju spoločnosť Koozyt, Inc. , „XMB“ a „xross media bar“ sú obchodnými značkami spoločností Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc. „AVCHD“ je obchodnou značkou spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V príručke sa neuvádzajú označenia a ®. Funkcie a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. S vaším modelom sa nemusia dodávať všetky softvérové aplikácie uvedené vyššie.