Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 20 N 3 Batériu šikmo zasuňte do otvoru tak, aby výstupok (2) na oboch stranách otvoru zapadol do výrezu tvaru U (3) na oboch stranách batérie. 4 Batériu zatláčajte nadol do otvoru, kým nezacvakne na svojom mieste. 5 Poistku batérie LOCK posuňte do pozície LOCK, aby sa batéria zaistila v počítači.

Začíname > Používanie batérie n 21 N Ako vybrať batériu ! Ak je počítač zapnutý a nie je pripojený k sieťovému adaptéru alebo je v režime spánku a vyberiete batériu, môžete stratiť dáta. 1 Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte do pozície odomknutia. 3 Poistku batérie RELEASE (2) posuňte a pridržte, špičku prsta vložte pod výbežok (3) na batérii, batériu zdvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača. ! Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov funguje tento počítač iba s originálnymi batériami značky Sony určenými pre tento model. Ak doň vložíte batériu od iného výrobcu, batéria sa nenabije a počítač nebude fungovať.