Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 54 N Ako zasunúť modul ExpressCard ! Pri dodaní počítača je v zásuvke ExpressCard vložený chránič. Skôr než začnete zásuvku používať, odstráňte chránič. 1 Nájdite zásuvku ExpressCard. 2 Chránič zásuvky ExpressCard zatláčajte, kým nevyskočí. 3 Chránič zásuvky ExpressCard opatrne chyťte a vytiahnite zo zásuvky. 4 Modul ExpressCard držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke. 5 Opatrne zasuňte modul ExpressCard do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Do zásuvky ho nezasúvajte násilím.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 55 N ✍ Ak sa modul nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Skontrolujte, či používate najnovší ovládač od výrobcu modulu ExpressCard. Ako vytiahnuť modul ExpressCard ! Ak modul ExpressCard nepoužívate, vložte do zásuvky ExpressCard chránič, aby sa do nej nedostali žiadne čiastočky. Chránič zásuvky ExpressCard vložte do zásuvky aj pred premiestňovaním počítača. ✍ Kroky č. 1 až 4 môžete preskočiť v prípade, že: - počítač je vypnutý. - na paneli úloh sa nezobrazuje ikona Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá. - v okne Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá sa nezobrazuje hardvér, ktorý chcete odpojiť. 1 Nájdite zásuvku ExpressCard. 2 Na paneli úloh kliknite na ikonu Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá. 3 Vyberte hardvér, ktorý chcete odpojiť. 4 Podľa pokynov na obrazovke vytiahnite modul ExpressCard. 5 Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil. 6 Modul ExpressCard opatrne chyťte a vytiahnite ho zo zásuvky.