Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

iPodi või iPhone’i ei

iPodi või iPhone’i ei saa kasutada. • Veenduge, et olete iPodi või iPhone’i kaitseümbrise eemaldanud. • Olenevalt iPodi või iPhone’i sisust võib taasesituse alustamiseks mõnevõrra aega kuluda. • Lülitage vastuvõtja välja ja ühendage iPod või iPhone lahti. Lülitage vastuvõtja uuesti sisse ja ühendage iPod või iPhone uuesti. • Kasutate iPodi või iPhone’i, mida ei toetata. Vaadake toetatud seadmeid jaotisest „Ühilduvad seadme iPod/ iPhone mudelid” (lehekülg 42). iPhone’i helina helitugevus ei muutu. • Reguleerige helina tugevust iPhone’i juhtimisfunktsioonidega. USB-seade Kas kasutate toetatud USB-seadet? • Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Vaadake toetatud seadmeid jaotisest „Ühilduvad USB-seadmed” (lehekülg 44). – USB-seadet ei tuvastata. – Vastuvõtjas ei kuvata faili- või kaustanimesid. – Faile ei saa esitada. – Heli on katkendlik. –Kostub müra. – Heli on moonutatud. Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli. • Lülitage vastuvõtja välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage vastuvõtja sisse. • Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. USB-seadet ei tuvastata. • Lülitage vastuvõtja välja ja eemaldage USB-seade. Lülitage vastuvõtja uuesti sisse ja ühendage USB-seade uuesti. • Ühendage toetatud USB-seade (lehekülg 44). •USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks vt USB-seadme kasutusjuhiseid. Taasesitus ei alga. • Lülitage vastuvõtja välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage vastuvõtja sisse. • Ühendage toetatud USB-seade (lehekülg 44). • Vajutage taasesituse alustamiseks nuppu N. USB-seadet ei saa (USB) porti ühendada. • USB-seadet püütakse valepidi ühendada. Ühendage USB-seade õigetpidi. Vigane kuva. • USB-seadmele salvestatud andmed võivad olla vigased. • Vastuvõtja toetab järgmisi tähemärgikoode. – Suurtähed (A kuni Z) – Väiketähed (a kuni z) –Numbrid(0 kuni 9) – Sümbolid (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Teisi tähemärke ei pruugita õigesti kuvada. Teadet Reading kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega. • Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta. – USB-seadmes on palju kaustasid või faile. – Failistruktuur on väga keeruline. – Mälumaht on täis. – Sisemälu on fragmenditud. Soovitame järgida järgmisi juhiseid. – Kaustade arv USB-seadmes: 256 või vähem (sh kaust ROOT). – Faile ühes kaustas: 256 või vähem. Helifaili ei saa esitada. • MP3 PRO-vormingus MP3-faile ei saa esitada. • Helifail on mitmeribaline fail. 104 EE

• Mõnda AAC-faili ei pruugita õigesti esitada. •WMA-faile vormingus Windows Media Audio Losslessja Professional ei saa esitada. • Vastuvõtja ei toeta USB-seadet, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.* • Kui kasutate sektsioonitud USB-seadet, taasesitatakse ainult esimese sektsiooni helifaile. • Taasesitada saab ainult kuni 8 taseme sisu (sh kaust ROOT). • Kaustu on rohkem kui 256 (sh kaust ROOT). • Kaustas on rohkem faile kui 256. • Taasesitada ei saa krüptitud või parooliga kaitstud faile. * See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateabe saamiseks vt konkreetse USB-seadme kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga. Võrguühendus Vastuvõtja ei saa WPS-iga juhtmeta ühenduse kaudu ühendust luua. • WPS-iga ei saa võrguühendust luua, kui pääsupunkt on seadistatud WEP-i kasutama. Seadistage võrk pärast pääsupunkti otsimist pääsupunkte skannides. Kuvatakse tõrketeade. • Kontrollige tõrke sisu. Vt jaotist „Võrgufunktsioonide teadete loend” (lehekülg 71). Võrguga ei saa ühendust. • Kontrollige võrgu olekut. Vaadake jaotist „Information” ja seejärel valige toimingus 2 suvand Physical Connection (lehekülg 89). Kui kuvatakse teade „Connection Fail”, seadistage võrguühendus uuesti (lehekülg 55). • Kui süsteem on ühendatud juhtmeta võrgu kaudu, seadke vastuvõtja ja juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt üksteisele lähemale ning seadistage võrk uuesti. • Kontrollige juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti sätteid ja seadistage võrk uuesti. Lisateavet seadmete sätete kohta leiate seadme kasutusjuhendist. • Kasutage kindlasti juhtmeta LAN-võrgu ruuterit või pääsupunkti. • Juhtmeta võrke mõjutab elektromagnetkiirgus, mida tekitavad mikrolaineahjud ja muud seadmed. Paigutage seade nendest seadmetest eemale. • Kontrollige, et juhtmeta LAN-võrgu ruuter või pääsupunkt oleks sisse lülitatud. Vastuvõtjat ei saa TV SideView seadmega juhtida. • Sisselülitamise järel võib vastuvõtjal võrguga ühenduse loomine kaua aega võtta. Oodake pisut ja üritage funktsiooni TV SideView uuesti kasutada. • Funktsiooni TV SideView kasutamiseks kohe pärast vastuvõtja sisselülitamist veenduge, et suvandi Network Standby säte on asendis On. Menüüd Network Settings ei saa valida. • Oodake pärast vastuvõtja sisselülitamist pisut ja seejärel valige menüü Network Settings uuesti. Koduvõrk Võrguga ei saa ühendust. • Kontrollige, et juhtmeta LAN-võrgu ruuter või pääsupunkt oleks sisse lülitatud. • Kontrollige, et server oleks sisse lülitatud. Lisateave 105 EE