Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

– Loo numbrite

– Loo numbrite valimine. Kümnenda loo valimiseks vajutage nuppe 0/10 /=. – Kanali numbrite valimine. – Tähtede valimine (ABC, DEF jne). – Võrgufunktsioone kasutades teksti sisestamisel valige .@, et sisestada kirjavahemärke (!, ? jne) või muid sümboleid (#, % jne). Telekanalite valimiseks vajutage nuppu TV (C), hoidke nuppu SHIFT (N) all ja seejärel vajutage numbrinuppe. CHARACTER Võrgufunktsioonide kasutamisel tähemärkide tüübi valimiseks hoidke all nuppu SHIFT (N) ja seejärel vajutage nuppu CHARACTER. Iga nupu CHARACTER vajutusega muutub tähemärkide tüüp järgmiselt. „abc” (väiketähed) t „ABC” (suurtähed) t „123” (numbrid). CLEAR 1) Hoidke nuppu SHIFT (N) all ja seejärel vajutage nuppu CLEAR, et teha järgmist. – Võrgufunktsioonide kasutamisel tähemärgi kustutamine. – Parandage vale numbri- või tekstinupu vajutamisel tekkinud viga. D ALPHABET SEARCH Üksust otsitakse märksõna alusel (lehekülg 72). ALPHABET PREV Otsitakse eelmist üksust. ALPHABET NEXT Otsitakse järgmist üksust. E SLEEP Vastuvõtja määratud ajal välja lülitamiseks vajutage nuppu AMP (X) ja seejärel nuppu SLEEP. Iga kord nuppu SLEEP vajutades vahetub ekraani kuva tsükliliselt. 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF 14 EE Nõuanded • Vastuvõtja väljalülitamiseni jäänud aja kontrollimiseks vajutage nuppu SLEEP. Ekraanil kuvatakse allesjäänud aeg. • Funktsiooni Sleep Timer tühistamiseks tehke järgmist. – Vajutage uuesti nuppu SLEEP. – Värskendage vastuvõtja tarkvara. – Vajutage nuppu ?/1. MEM Tuuneri kasutamise ajal jaama salvestamiseks hoidke all nuppu SHIFT (N) ja seejärel vajutage nuppu MEM. F iPhone CTRL Siseneb seadme iPod/iPhone kasutamisel seadme iPod/iPhone juhtimisrežiimi. G POP UP/MENU 1) Avab või sulgeb BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD menüü. TOP MENU 1) Avab või sulgeb BD-ROM-i või DVD ülemise menüü. H AMP MENU Kuvab menüü vastuvõtja kasutamiseks (lehekülg 91). I OPTIONS 1) Kuvab ja valib valikumenüü valikuid. J HOME 1) Kuvab heli- ja videoseadmete kasutamiseks avamenüü. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Tagasi/edasi kerimine, vahelejätmine, esitamine, peatamine, toimingu lõpetamine. TUNING +/– 1) Skannib jaama. D.TUNING 2) Siseneb otsehäälestuse režiimi. PRESET +/– 1) Valib eelhäälestatud jaamu või kanaleid. L SOUND FIELD +/– 2) Valib helivälja (lehekülg 50).

M PURE DIRECT (lehekülg 54) Käivitatakse režiim Pure Direct. N SHIFT Muudab kaugjuhtimispuldi nupu funktsiooni, aktiveerides roosa tähistusega nupud. O +/– Reguleerib kõikide kõlarite helitugevust samal ajal. P Lülitab heli ajutiselt välja. Heli taastamiseks vajutage nuppu uuesti. Q RETURN O 1) Naastakse eelmisse menüüsse või väljutakse menüüst, kui menüü või ekraanijuhend on teleri ekraanil kuvatud. R 1) , V/v/B/b 1) Menüü-üksuste valimiseks vajutage nuppu V/v/B/b, seejärel vajutage valikusse sisenemiseks või selle kinnitamiseks nuppu . S DISPLAY 1) Kuvab ekraanil teabe. T SHUFFLE 1) Esitab lugusid või kausta sisu juhuslikus järjestuses. REPEAT 1) Esitab korduvalt lugu või kausta sisu. U PARTY START/CLOSE 2) Funktsiooni PARTY käivitamine või peatamine (lehekülg 68). PARTY JOIN/LEAVE Funktsiooniga PARTY liitumine või sellest väljumine (lehekülg 68). V PREVIEW (HDMI) Valib funktsiooni Preview for HDMI. Lülitab sisse reaalajas pilt pildis eelvaate vastuvõtjaga ühendatud HDMI-sisenditest. Vajutage mitu korda nuppu V/v iga HDMI-sisendi eelvaate kuvamiseks ja seejärel vajutage valikusse sisenemiseks või selle kinnitamiseks nuppu . (See funktsioon tugineb tehnoloogiale Silicon Image InstaPrevue.) Märkus Funktsioon Preview for HDMI on saadaval sisendite HDMI BD, DVD, GAME ja VIDEO kasutamisel. Nõuanded • See funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel. – Seade pole HDMI-sisendpessa ühendatud. – Toetatud HDMI-sisendpessa ühendatud seade pole sisse lülitatud. – Praegune sisend pole HDMI-sisend. – Funktsiooni Fast View säte on Off. – Kui sisend on toetamata HDMIvideovorming (480i, 576i, 4K, mõni 3D-videosignaal, mõne videokaamera signaal või VGA-signaal). • Pilt pildis eelvaade tumeneb, kui sisend on 4K- või mõni 3D-videosignaal. W TV INPUT 1) Valib sisendsignaali (teleri sisend või video sisend). X AMP Aktiveerib vastuvõtja töö. 1) Vt tabelist lehelt leheküljel 16 teavet nuppude kohta, mida saate iga seadme juhtimiseks kasutada. 2) Nuppudel 5/JKL/VIDEO, PARTY START / CLOSE, D.TUNING / N ja SOUND FIELD + on reljeefsed punktid. Lähtuge vastuvõtja kasutamisel reljeefsetest punktidest. Märkused • Ülalolevad seletused on mõeldud näidetena. • Olenevalt ühendatud seadme mudelist ei pruugi mõned selles jaotises kirjeldatud funktsioonid seadmega kaasas oleva kaugjuhtimispuldiga töötada. 15 EE