Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

SEN Kuvatud teade ja

SEN Kuvatud teade ja selgitus Cannot connect to server Vastuvõtja ei saa serveriga ühendust luua. Cannot get data Vastuvõtja ei saa serverist sisu hankida. Cannot play Vastuvõtja ei saa teenust või jaama esitada, sest failivormingut ei toetata või taasesitus on piiratud. Data error • Püüdsite esitada faili, mida ei saa esitada. • Vastuvõtja ei tunne serveris olevaid andmeid ära. Software update is required Teenus pole vastuvõtja tarkvara praeguse versiooniga saadaval. Lisateavet tarkvara värskendamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt: http://munlimited.com/home No preset station is stored Vastuvõtjasse pole salvestatud selle numbriga eelhäälestatud jaama. No service is available Teenusepakkujat pole. Not available • Valitud teenus pole saadaval. • Tehakse toimingut, mis pole praegu saadaval. Not in use Tehakse toimingut, mis on praegu keelatud. Tarkvara värskendamine Kuvatud teade ja selgitus Cannot connect Vastuvõtja ei pääse tarkvara uusima versiooni allalaadimiseks serverile juurde. 1Avage sätete menüü ja värskendage tarkvara uuesti (lehekülg 70). Cannot download Tarkvaravärskenduse allalaadimine ebaõnnestus. Avage sätete menüü ja värskendage tarkvara uuesti (lehekülg 70). Soovitud üksuse otsimine märksõnaga Kui teleriekraanil kuvatakse loend (näiteks esitajate või muusikapalade loend), võite sisestada soovitud üksuse leidmiseks märksõna. Märksõnadega otsing on saadaval vaid siis, kui valitud on funktsioon Home Network või SEN. Numbri- või tekstinupud ALPHABET SEARCH SHIFT ALPHABET NEXT ALPHABET PREV 1 Kui teleriekraanil kuvatakse loend (näiteks esitajate või muusikapalade loend), vajutage nuppu ALPHABET SEARCH. Teleriekraanil kuvatakse märksõna sisestamise kuva. 2 Märksõna sisestamiseks hoidke all nuppu SHIFT ja vajutage numbri- või tähenuppe. Märksõna võib koosneda kuni 15 märgist. 72 EE

Märkus Sisestatav märksõna peaks olema otsitava üksuse nime või pealkirja esimene sõna või algustähed. Üksuse otsimisel ignoreeritakse nime algul olevat artiklit „The” ja sellele järgnevat tühikut. 3 Vajutage nuppu . Kuvatakse märksõnale vastav üksus. Kui kuvatud pole teie otsitud üksus, vajutage eelmise või järgmise üksuse kuvamiseks nuppu ALPHABET PREV/ALPHABET NEXT. 4 Korrake toiminguid 1 kuni 3 soovitud üksuse leidmiseni ja seejärel vajutage nuppu . 5 Valige soovitud fail ja seejärel vajutage nuppu . Taasesitus algab. BRAVIA Synci funktsioonid Mis on „BRAVIA” Sync? Funktsioon BRAVIA Sync võimaldab sidet Sony toodete vahel (TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija, AV-võimendi jm), mis toetavad funktsiooni Control for HDMI. Kui ühendate funktsiooniga „BRAVIA” Sync ühilduva Sony seadme HDMI-kaabliga (pole komplektis), lihtsustab see seadme kasutamist järgmiselt. • Ühe puutega esituse funktsioon (lehekülg 75) • Süsteemi heli juhtimine (lehekülg 75) • Süsteemi väljalülitamine (lehekülg 76) • Funktsioon Scene Select (lehekülg 76) • Home Theatre Control (lehekülg 76) • Remote Easy Control (lehekülg 76) Funktsioon Control for HDMI on HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ühtne juhtimisstandard HDMI-liidesega (High-Definition Multimedia Interface) ühendatud seadmetele. Soovitame ühendada vastuvõtja toodetega, millel on funktsioon BRAVIA Sync. Märkused • Muude tootjate seadmetega võite kasutada funktsioone One Touch Play, System Audio Control ja System Power-Off. Ühilduvus kõigi muude tootjate seadmetega pole garanteeritud. • Funktsioonid Scene Select ja Home Theatre Control on Sony spetsiaalsed funktsioonid. Neid ei saa muude tootjate seadmetega kasutada. • Neid funktsioone saab aktiveerida ainult BRAVIA Synci toega seade. BRAVIA Synci funktsioonid 73 EE