Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

• Vastuvõtja

• Vastuvõtja võrgusätted võivad olla valed. Kontrollige võrgu olekut. Vaadake jaotist Information ja seejärel valige toimingus 2 suvand Physical Connection (lehekülg 89). Kui kuvatakse teade „Connection Fail”, seadistage võrguühendus uuesti (lehekülg 55). • Server võib olla ebastabiilne. Taaskäivitage see. • Kontrollige, et vastuvõtja ja server oleks juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunktiga õigesti ühendatud. • Kontrollige, kas server on õigesti seadistatud (lehekülg 55). Kontrollige, et vastuvõtja oleks serveris registreeritud ja serverist muusika voogesitamine on lubatud. • Kui süsteem on ühendatud juhtmeta võrgu kaudu, seadke vastuvõtja ja juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt üksteisele lähemale ning seadistage võrk uuesti. • Kui funktsioon ICF (Internetiühenduse tulemüür) on arvutis aktiveeritud, võib see takistada vastuvõtjal arvutiga ühenduse loomist (ainult juhul, kui arvutit kasutatakse serverina). Võib-olla peate vastuvõtjal ühenduse loomise lubamiseks muuta tulemüüri sätteid. (Lisateavet tulemüüri sätete muutmise kohta leiate arvuti kasutusjuhendist.) • Kui lähtestasite vastuvõtja või tegite serveris süsteemitaaste, seadistage võrk uuesti (lehekülg 55). Serverit (näiteks arvuti) ei kuvata serveriloendis. (Teleriekraanil kuvatakse teade „No Server”). • Võib-olla lülitasite vastuvõtja sisse enne serveri sisselülitamist. Värskendage serveriloendit (lehekülg 60). • Kontrollige, et juhtmeta LAN-võrgu ruuter või pääsupunkt oleks sisse lülitatud. • Kontrollige, et server oleks sisse lülitatud. • Kontrollige, kas server on õigesti seadistatud (lehekülg 55). Kontrollige, et vastuvõtja oleks serveris registreeritud ja serverist muusika voogesitamine on lubatud. • Kontrollige, et vastuvõtja ja server oleks juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunktiga õigesti ühendatud. Kontrollige võrgusätete teavet (lehekülg 89). • Lugege juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendit ja kontrollige multipleksesituse sätteid. Kui juhtmeta LAN-i ruuteris või pääsupunktis on lubatud multipleksesitus, keelake see. Helifaile ei esitata õigesti. • Juhuesitus on valitud. Vajutage mitu korda nuppu SHUFFLE, kuni kuvatakse teade „SHUF”. Taasesitus ei alga või ei liigu automaatselt järgmisele muusikapalale või failile. • Kontrollige, et esitatav helifail on vastuvõtja toetatud vormingus (lehekülg 61). • Autoriõiguste kaitsesüsteemiga DRM WMA-faile ei saa esitada. Lisateavet WMA-faili autoriõiguse kaitse kontrollimise kohta saate jaotisest lehekülg 64. Esitatav heli on katkendlik. • Juhtmeta LAN-i ribalaius võib olla liiga väike. Seadke vastuvõtja ja juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt üksteisele lähemale nii, et nende vahel poleks takistusi. • Arvuti kasutamisel serverina võib arvutis olla kasutusel liiga palju rakendusi. Kui arvutis kasutatakse viirusetõrjetarkvara, lülitage see ajutiselt välja, sest see vajab palju süsteemiressursse. • Olenevalt võrgukeskkonnast ei pruugi olla võimalik esitada muusikapalu mitmes seadmes korraga. Lülitage teine seade välja, et vastuvõtja saaks muusikat esitada. 106 EE

Kuvatakse teade „Cannot play”. • Vastuvõtjas saab esitada ainult helifaile. • Kontrollige, kas server on õigesti seadistatud (lehekülg 55). Kontrollige, et vastuvõtja oleks serveris registreeritud ja serverist muusika voogesitamine on lubatud. • Kontrollige, kas serveris olev helifail on kahjustatud või kustutatud. Lugege serveri kasutusjuhendit. • Järgmisi faile ei saa esitada. – Fail, millel on esituspiirangud. – Sobimatu autoriõiguse teabega fail. – Võrgus olevast muusikapoest ostetud fail, mida ei lubata koduvõrgus voogesitada. – Fail, mille vormingut vastuvõtja ei toeta (lehekülg 61). • Kontrollige, et valitud fail poleks serverist kustutatud. Kui fail on kustutatud, valige mõni muu fail. • Kontrollige, et juhtmeta LAN-võrgu ruuter või pääsupunkt oleks sisse lülitatud. • Kontrollige, et server oleks sisse lülitatud. • Server võib olla ebastabiilne. Taaskäivitage see. • Kontrollige, et vastuvõtja ja server oleks juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunktiga õigesti ühendatud. Kuvatakse teade „No track” • Kui valitud kaustas pole faile või kaustu, ei saa te kausta sisu vaatamiseks avada. Autorikaitsesüsteemiga WMA-vormingus muusikapala ei saa esitada. • Lisateavet WMA-faili autoriõiguse kaitse kontrollimise kohta saate jaotisest lehekülg 64. Juba valitud muusikapala ei saa valida. • Muusikapala teavet võidi serveris muuta. Valige server serveriloendis uuesti (lehekülg 60). Koduvõrgus olevad seadmed ei saa vastuvõtjaga ühendust luua. • Suvand Network Standby võib olla välja lülitatud. Lülitage vastuvõtja sisse või seadke menüüs Network Settings suvandi Network Standby sätteks On (lehekülg 90). • Kontrollige, kas võrk on õigesti seadistatud. Kui võrk pole õigesti seadistatud, siis ei saa ühendust luua (lehekülg 90). • Seadmeloendis oleva seadme säte on Not Allow (lehekülg 62) või seade pole seadmeloendisse lisatud (lehekülg 62). • Lisatud on suurim lubatud arv (20) seadmeid. Kustutage seadmeloendist liigsed seadmed ja seejärel valige suvandi Auto Access sätteks Allow (lehekülg 62). • Vastuvõtja ei saa serverit kasutada järgmiste toimingute ajal. – Serverisse salvestatud faili esitamine (vastuvõtja toimib faili esitajana). – Tarkvara värskendamine – Süsteemi vormindamine. Vastuvõtjat ei saa automaatselt sisse lülitada, kui muud võrgus olevad seadmed seda kasutavad. • Vastuvõtja ei toeta standardit Wake-on-LAN. Seega ei saa vastuvõtjat funktsiooniga Wake-on-LAN sisse lülitada, kui suvandi Network Standby säte on asendis Off. Seadke menüüs Network Settings suvandi Network Standby sätteks On (lehekülg 89), et vastuvõtja saaks võrgus muude seadmete toimingule reageerida (lehekülg 90). Võrgus olevad seadmed ei saa vastuvõtjat sisse lülitada. • Muud seadmed ei saa vastuvõtjat funktsiooniga Wake-on-LAN käivitada. Lisateave 107 EE