Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sisendi nimi BD DVD GAME

Sisendi nimi BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Määratavad helisisendi pesad *Vaikesäte Märkused OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a • Digitaalhelisisendi seadmisel võib säte INPUT MODE automaatselt muutuda. • Iga sisendi jaoks saab teha ühe ümbermääramise. 78 EE

Topeltvõimendi ühenduse kasutamine 1 Valige avamenüüs suvand Settings ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse menüü Settings. 2 Valige suvand Speaker Settings ja seejärel vajutage nuppu . 3 Valige Speaker Pattern, siis vajutage nuppu . 4 Valige sobiv kõlarite paigutus, et poleks ruumilisi tagakõlareid ja eesmisi ülemisi kõlareid, siis vajutage nuppu . 5 Valige suvand SB Assign ja seejärel vajutage nuppu . 6 Valige Bi-Amp, siis vajutage nuppu . Liidestest SPEAKERS FRONT A ja SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B saab väljastada sama signaali. Menüüst väljumine Vajutage nuppu HOME. Märkused • Enne funktsiooni Auto Calibration kasutamist seadke valiku SB Assign sätteks Bi-Amp. • Kui seate valiku SB Assign sätteks Bi-Amp, muutub tagumiste ruumiliste kõlarite ja eesmiste seinakõlarite helitaseme ja kauguse säte kehtetuks ning kasutatakse eesmiste kõlarite sätteid. Kõigi seadistuste lähtestamine tehase vaikeväärtustele Järgmise toiminguga saate kustutada kõik salvestatud sättedja taastada vastuvõtja tehase vaikeseadistused. Selle toimingu abil saab vastuvõtja lähtestada ka enne selle esmakordset kasutamist. Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti vastuvõtja nuppe. ?/1 1 Vajutage vastuvõtja väljalülitamiseks ?/1. 2 Hoidke nuppu ?/1 5sekundi vältel all. Kuvapaneelile ilmub mõneks ajaks tekst „CLEARING”, siis saab sellest „CLEARED!”. Seadetes tehtud muudatused või reguleerimised on nüüd lähtestatud vaikeväärtustele. Märkus Mälu täielikuks kustutamiseks kulub mõni minut. Ärge lülitage vastuvõtjat välja enne, kui ekraanil kuvatakse teade „CLEARED!” Muud toimingud 79 EE