Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Nõuanne Lisateavet

Nõuanne Lisateavet võrgusätete kontrollimise kohta saate jaotisest „Information” (lehekülg 89). Juhtmeta võrgu seadistamine, konfigureerides WPS-i PIN-koodiga Kui pääsupunkt toetab WPS-i PINkoodiga (Personal Identification Number) ühenduse loomist, saate WPS-i juhtmeta ühenduse seadistamiseks sisestada vastuvõtja PIN-koodi juhtmeta LAN-i ruuterisse või pääsupunkti. 1 Valige juhiseid „Pääsupunkti otsimine ja juhtmeta võrgu seadistamine (pääsupunkti skannimise meetod)” (lehekülg 36) järgides toimingus 2 suvand Manual Registration. 2 Suvandi WPS PIN valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Kuvatakse saadaolevate SSID-de (pääsupunktide) loend. 3 Soovitud võrgu nime (SSID) valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse kaheksast numbrist koosnev vastuvõtja PIN-kood. Jätke PIN-kood ekraanile kuvatuks seni, kuni ühenduse loomine on lõpetatud. (Seda toimingut tehes kuvatakse iga kord erinev PIN-kood.) 4 Sisestage vastuvõtja PIN-kood juhtmeta LAN-võrgu ruuterisse või pääsupunkti. Vastuvõtja alustab võrgu seadistamist. Pärast võrgu seadistamise lõppu kuvatakse teade „Completed” ja ekraanil süttib märk . Menüüsse Network Settings naasmiseks vajutage nuppu . (Olenevalt võrgukeskkonnast võib võrgu seadistamiseks veidi aega kuluda.) 5 Seadistage server. Serveris oleva helisisu kuulamiseks peate serveri seadistama (lehekülg 55). Nõuanded • Lisateavet võrgusätete kontrollimise kohta saate jaotisest „Information” (lehekülg 89). • Täpsemat teavet PIN-koodi juhtmeta LAN-i ruuterisse või pääsupunkti sisestamise kohta leiate juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendist. Kui te ei leia soovitud võrgu nime (SSID-d) (käsitsi seadistamine) Kui soovitud võrgu nime (SSID-d) loendis ei kuvata, võite selle käsitsi sisestada. 1 Valige juhiseid „Pääsupunkti otsimine ja juhtmeta võrgu seadistamine (pääsupunkti skannimise meetod)” (lehekülg 36) järgides toimingus 2suvand Manual Registration. 2 Suvandi Direct Input valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 3 Sisestage võrgu nimi (SSID) ja vajutage nuppu . 4 Soovitud turvasätte valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 5 Tehke juhistes „Pääsupunkti otsimine ja juhtmeta võrgu seadistamine (pääsupunkti skannimise meetod)” (lehekülg 36) kirjeldatud toimingud 4kuni 7. Ekraanikuva (OSD) kasutamise juhend Saate kuvada vastuvõtja menüü teleri ekraanil ja valida funktsiooni, mida soovite teleriekraanil kasutada, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu V/v/B/b ja . Vastuvõtja kasutamist alustades vajutage kaugjuhtimispuldil kindlasti AMP-nuppu. Vastasel juhul ei pruugi järgnevad toimingud vastuvõtjani jõuda. 38 EE

AMP 3 Vajutage soovitud menüü valimiseks korduvalt nuppu V/v, siis vajutage menüüsse sisenemiseks nuppu . Teleriekraanil kuvatakse menüüüksuste loend. Näide: suvandi Watch valimine. RETURN O Menüü kasutamine V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Menüü kuvamiseks valige teleri sisend. 2 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. Olenevalt telerist võib teleriekraanil avamenüü kuvamiseks pisut aega kuluda. 4 Soovitud seadistatava menüüüksuse valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v ja seejärel menüüüksuse avamiseks nuppu . 5 Soovitud parameetri valimiseks korrake samme 3 ja 4. Nõuanne Kui OSD alumises paremas osas kuvatakse nupp OPTIONS, saate kuvada funktsioonide loendi, vajutades nuppu OPTIONS ja valides seotud funktsiooni. Eelmisele kuvale naasmine Vajutage nuppu RETURN O. Menüüst väljumine Vajutage avamenüü kuvamiseks nuppu HOME, seejärel vajutage veel kord nuppu HOME. Vastuvõtja ettevalmistamine 39 EE