Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Windows 7 kasutamine

Windows 7 kasutamine Selles lõigus selgitatakse, kuidas seadistada tootja installitud Windows Media Player 12 operatsioonisüsteemis Windows 7. Täpsemat teavet Windows Media Player 12 kasutamise kohta leiate Windows Media Player 12 spikrist. 3 Valige üksuses [View your active networks] (Vaata aktiivseid võrke) suvand [Public network] (Avalik võrk). Kui suvandi [Public Network] (Avalik võrk) asemel kuvatakse midagi muud, järgige juhist 6. Kuvatakse aken [Set Network Location] (Määra võrgu asukoht). 1 Klõpsake menüüs [Start] (Alusta) suvandit [Control Panel] (Juhtpaneel). 2 Valige üksuses [Network and Internet] (Võrk ja Internet) suvand [View network status and tasks] (Kuva võrgu olek ja toimingud). Kuvatakse aken [Network and Sharing Center] (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus). Nõuanne Kui soovitud üksust ei kuvata, muutke juhtpaneeli kuvatüüpi. 4 Valige vastuvõtja kasutamiskoha alusel suvand [Home network] (Koduvõrk) või [Work network] (Töökoha võrk). 5 Järgige vastuvõtja kasutamiskoha alusel kuvatavaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpetatud, kontrollige, kas säte suvandi [Network and Sharing Center] (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus) üksuses [View your active networks] (Vaata aktiivseid võrke) on [Home network] (Koduvõrk) või [Work network] (Töökoha võrk). 6 Valige suvand [Change advanced sharing settings] (Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid). 58 EE

7 Valige üksuses [Media streaming] (Meediumi voogesitus) suvand [Choose media streaming options...] (Valige meediumi voogesituse suvandid ...). 12 Värskendage serverite loendit. Kui seadistamine on valmis, värskendage vastuvõtja serverite loendit ja valige loendist see server. Lisateavet serveri valimise kohta saate jaotisest „Serveriloendi värskendamine” (lehekülg 60). Windows Vista/ XP kasutamine 8 Kui aknas [Media streaming options] (Meediumi voogesituse suvandid) kuvatakse teade [Media streaming is not turned on] (Meediumi voogesitus ei ole sisse lülitatud), valige suvand [Turn on media streaming] (Meediumi voogesituse sisselülitamine). 9 Valige suvand [Allow All] (Luba kõik). Avatakse aken [Allow All Media Devices] (Kõigi meediumiseadmete lubamine). Kui kõigi kohtvõrgus olevate seadmete jaoks on valitud säte [Allowed] (Lubatud), valige [OK] ja sulgege aken. 10 Valige suvand [Allow all computers and media devices] (Luba kõiki arvuteid ja meediumiseadmeid). 11 Akna sulgemiseks valige [OK]. Selles lõigus selgitatakse, kuidas seadistada tootja installitud Windows Media Player 11 operatsioonisüsteemis Windows Vista/XP*. Täpsemat teavet Windows Media Player 11 kasutamise kohta leiate Windows Media Player 11 spikrist. * Microsoft Windows Media Player 11 pole Windows XP-s tootja installitud. Avage Microsofti veebisait, laadige installer alla ja seejärel installige Windows Media Player 11 arvutisse. 1 Klõpsake menüüs [Start] (Alusta) suvandit [All Programs] (Kõik programmid). 2 Valige [Windows Media Player]. Windows Media Player 11 käivitub. 3 Valige menüüs [Library] (Teek) käsku [Media Sharing…] (Meediumi ühiskasutus ...). Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows XP, jätkake juhisega 9. Võrgufunktsioonide kasutamine 59 EE