Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Vastuvõtja ei saa

Vastuvõtja ei saa funktsiooni PARTY hostseadme praegu esitatavat muusikapala esitada. • Funktsiooni PARTY hostseade esitatav muusikapala on vormingus, mida vastuvõtja ei saa esitada. • Heli esitamiseks võib mõnevõrra aega kuluda. Vastuvõtja liitus soovimatu funktsiooniga PARTY. • Kui vastuvõtja liitumise ajal on käivitatud mitu funktsiooni PARTY, võis vastuvõtja liituda vale funktsiooniga PARTY. Sulgege teine PARTY ja liituge soovitud funktsiooniga PARTY. AirPlay Vastuvõtjat ei leita iOS-i seadmest. • Kontrollige turbetarkvara tulemüüri sätted. Lisateavet leiate veebisaidilt (lehekülg 110). • Kontrollige, et iOS-i seade või iTunesiga arvuti oleks ühendatud koduvõrku. • Värskendage vastuvõtja ja iOS-i seadme AirPlay tarkvara uusimale versioonile (lehekülg 70). Heli on katkendlik. • Juhtmeta võrgu kasutamisel võidakse mitmesugustest asjaoludest (nt võrgukeskkond) olenevalt heli katkendlikult esitada. • Serverid on ülekoormatud. Sulgege kõik liigsed rakendused. Vastuvõtjat ei saa kasutada. • Värskendage vastuvõtja ja iOS-i seadme tarkvara uusimale versioonile (lehekülg 70). • Värskendage vastuvõtja tarkvara uusimale versioonile (lehekülg 70). • Kontrollige, et mõni muu AirPlayga ühilduv seade samal ajal muusikat ei voogesitaks. Nupud (nt 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE ja REPEAT) ei toimi. • Kontrollige, et aktiveeritud on sätted, mis võimaldavad iTunesil vastuvõtjast juhtimiskäske vastu võtta. • Vastuvõtja pole määratud iOS-i seadmes kaugkõlariks. Seadke vastuvõtja võrgukõlariks. SEN Vastuvõtja ei saa teenusega ühendust luua. • Kontrollige, et juhtmeta LAN-võrgu ruuter või pääsupunkt oleks sisse lülitatud. • Kontrollige võrgu olekut. Lugege jaotist „Information” (lehekülg 89), seejärel valige juhist 2 järgides suvand Physical Connection. Kui kuvatakse teade Connection Fail, seadistage võrguühendus uuesti (lehekülg 55). • Kui süsteem on ühendatud juhtmeta võrgu kaudu, seadke vastuvõtja ja juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt üksteisele lähemale ning seadistage võrk uuesti. • Kui teie Interneti-teenuse pakkuja lubab Interneti-ühendust kasutada korraga vaid ühe seadmega, ei saa see seade Interneti-ühendust luua, kui mõni muu seade on juba ühendatud. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt. Heli on katkendlik. • Juhtmeta LAN-i ribalaius võib olla liiga väike. Seadke vastuvõtja ja juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt üksteisele lähemale nii, et nende vahel poleks takistusi. 108 EE

BRAVIA Sync (Control for HDMI) Funktsioon Control for HDMI ei tööta. • Kontrollige HDMI-ühendust (lehekülg 24). • Veenduge, et menüüs HDMI Settings on suvandi Control for HDMI säte On (lehekülg 88). • Veenduge, et ühendatud seade ühildub funktsiooniga Control for HDMI. • Kontrollige funktsiooni Control for HDMI seadistust ühendatud seadmel. Vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit. • Kui eemaldate HDMI-kaabli või muudate ühendust, korrake toiminguid jaotises „Funktsiooni BRAVIA Sync ettevalmistamine” (lehekülg 74). • Kui valiku Control for HDMI olek on Off, siis BRAVIA Sync ei tööta korralikult, isegi kui seade on ühendatud HDMI IN-pessa. • Funktsiooniga „BRAVIA” Sync kontrollitavate seadmete tüüp ja arv on standardi HDMI CEC kaudu piiratud järgmiselt. – Salvestusseadmed (Blu-ray salvestaja, DVD-salvestaja jms): kuni 3 seadet. – Taasesitusseadmed (Blu-ray mängija, DVD-mängija jms): kuni 3 seadet. – Tuuneriga seotud seadmed: kuni 4 seadet. – AV-vastuvõtja (helisüsteem): kuni 1 seade. Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispult ei tööta. • Suunake kaugjuhtimispult vastuvõtja anduri poole (lehekülg 9). • Eemaldage kaugjuhtimispuldi ja vastuvõtja vahel olevad takistused. • Vajaduse korral vahetage kõik kaugjuhtimispuldi patareid välja. • Veenduge, et valite kaugjuhtimispuldilt õige sisendi. Veateated Talitlushäire korral kuvatakse kuvapaneelile teade. Süsteemi olekut saate kontrollida teadete abil. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. PROTECTOR Kõlarid ei saa ühtlaselt voolu või on mingi ese vastuvõtja peal ja selle ventilatsiooniavad on kaetud. Vastuvõtja lülitub paari sekundi pärast automaatselt välja. Eemaldage vastuvõtja ülapaneelil olev ese, kontrollige kõlari ühendust ja lülitage toide uuesti sisse. USB FAIL Tuvastati liigne vool (USB) pordist. Vastuvõtja lülitub paari sekundi pärast automaatselt välja. Kontrollige iPodi, iPhone’i või USB-seadet, eemaldage see pesast ja lülitage toide uuesti sisse. Muude teadete kohta saate teavet jaotisest Message list after Auto Calibration measurement (lehekülg 83), „iPodi või iPhone’i teadete loend” (lehekülg 44), „USB-seadme teadete loend” (lehekülg 46) ja „Võrgufunktsioonide teadete loend” (lehekülg 71). Lisateave 109 EE