Patientuddannelse - Sundhedsstyrelsen

patientuddannelse.info

Patientuddannelse - Sundhedsstyrelsen

7.3 Samfundsøkonomiske omkostninger ved afholdelse af patient uddannelse 140

7.3.1 Model til beregning af omkostningsanalyse af patientuddannelse 141

7.3.2 Typer af ressourceforbrug 141

7.3.3 Omkostningsanalyse 143

7.3.4 Omkostninger på nationalt niveau 147

7.3.5 Sammenfatning af omkostningsanalysen 147

7.4 Økonomiske gevinster ved de tre patientuddannelser 149

7.4.1 Patientuddannelse for personer med type 2-diabetes 149

7.4.2 Patientuddannelse for personer med KOL 150

7.4.3 Generel patientuddannelse 151

7.5 Forholdet mellem omkostninger og effekt i patientuddannelse 151

7.5.1 Patientuddannelse for personer med type 2-diabetes 151

7.5.2 Patientuddannelse for personer med KOL 151

7.5.3 Generel patientuddannelse 152

7.6 Kasseøkonomisk analyse af udgifter og indtægter for regioner og kommuner 152

7.6.1 Udgifter 153

7.6.2 Indtægter 154

7.6.3 Samlet vurdering af udgifter og indtægter 156

7.7 Usikkerheder forbundet med de økonomiske analyser 157

7.8 Sammenfatning 158

8 Samlet vurdering 160

9 Referenceliste 164

Bilag 1: Centrale begreber 198

Bilag 2: Introduktion til litteraturvurdering 201

Bilag 2.1 Vurdering af kvantitative studier 201

Bilag 2.2 Vurdering af kvalitative studier 204

Bilag 3: Beskrivelse af litteratursøgningen 206

Bilag 4: Teknologi 208

Bilag 4.1 Overordnet litteratursøgning 208

Bilag 4.2 Metodebeskrivelse til kvantitativ del af teknologi 209

Bilag 4.2.1 Identificering af potentielle studier 209

Bilag 4.2.2 Samlet bedømmelse (skema) – kvantitativ litteratur 209

Bilag 4.2.3 Vurdering af inkluderede studier 211

Bilag 4.2.4 Udvælgelse af identificerede studier 212

Bilag 4.2.5 Udvælgelsesprocessen af oversigtsartikler og metaanalyser gennem analysen 213

Bilag 4.2.6 Udvælgelsesprocessen af klinisk kontrollerede studier gennem analysen 214

Bilag 4.2.7 Karakteristik af ekskluderede artikler (sekundær litteratur) 215

Bilag 4.2.8 Karakteristik af ekskluderede artikler (primær litteratur) 216

Bilag 4.2.9 Resultattabeller til kvantitativ del af teknologi 220

Bilag 4.2.10 Evidenstabeller til kvantitativ del af teknologi 235

Bilag 4.3 Metodebeskrivelse – teoretisk grundlag, pædagogisk praksis og kompetencer 266

Bilag 4.3.1 Inklusionskriterier 266

Bilag 4.3.2 Inkluderet litteratur 266

Bilag 4.3.3 Specifik søgning 267

Bilag 4.3.4 Inkluderet og ekskluderet litteratur 267

Bilag 4.3.5 Samlet bedømmelse (skema) 275

Bilag 4.3.6 Evidenstabel - teori, pædagogik og kompetencer 277

Bilag 5: Patient 282

Bilag 5.1 Litteratursøgning (protokol) 282

Bilag 5.2 Søgning A 282

Bilag 5.2.1 Litteratursøgning, søgestrategier og inklusion 282

Bilag 5.2.2 Samlet bedømmelse – litteratursøgning A 287

Bilag 5.3 Søgning B 288

Bilag 5.4 Inklusions- og eksklusionskriterier 288

5 Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering

More magazines by this user
Similar magazines