Dansk Økonomi Efterår 2006 - De Økonomiske Råd

dors.dk

Dansk Økonomi Efterår 2006 - De Økonomiske Råd

medianindkomsten, jf. nedenstående figur. Danmark liggerlavt i alle internationale sammenlignelige målinger af fattigdom,uanset hvilke opgørelsesmetoder der anvendes.Udbredelsen af fattigdom i DanmarkPct.141260 pct. af medianindkomsten50 pct. af medianindkomsten1086420198819901992199419961998200020022004Kilde: Afsnit II.2.165.000 fattige iDanmarkEnlige forsørgereIndvandrere ofterefattige end etniskedanskerePsykisk sygerammes dobbeltI 2004 var der 165.000 fattige i Danmark. Fattigdommenfindes især blandt følgende grupper: unge, enlige, forsørgeremed mange børn, selvstændige, personer uden forarbejdsmarkedet, ufaglærte samt indvandrere. En del af deunge fattige er hjemmeboende, udenlandske udvekslingsstudentereller praktikanter.Enlige forsørgere er oftere fattige end enlige uden børn,men enlige forsørgere med kun et barn synes hurtigt atkomme ud af fattigdommen igen. Derimod har enlige medflere børn sværere ved at komme ud af fattigdom.Andelen af fattige er højere blandt indvandrere og deresefterkommere end blandt etniske danskere. Andelen er isærhøj for indvandrere de første år i Danmark, men samtidig erder stor variation mellem indvandrere fra forskellige oprindelseslande.Mange psykisk syge har som konsekvens af deres sygdomvanskeligt ved at opretholde deres beskæftigelse og sociale8

More magazines by this user
Similar magazines