Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n118 N Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jestliže je počítač připojen k přístupovému bodu, při přenosu velkých souborů nebo pokud je počítač umístěn příliš blízko mikrovlnných trub nebo bezdrátových telefonů, může docházet k přerušování přenosu dat. Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen. Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 116). Co jsou kanály? ❑ ❑ Komunikace v bezdrátových sítích LAN využívá oddělená frekvenční pásma, které nazýváme kanály. Kanály přístupových bodů bezdrátových sítí LAN jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané s přístupovým bodem. Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč? Dva počítače s funkce bezdrátové sítě LAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n119 N Technologie BLUETOOTH Co udělat, pokud jiná zařízení BLUETOOTH nemohou nalézt můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda mají obě zařízení zapnutou funkci BLUETOOTH. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Funkci BLUETOOTH nelze používat v době, kdy se počítač nachází v režimu snížené spotřeby. Počítač přepněte do normálního režimu a poté zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení BLUETOOTH, s nímž chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda má zařízení, s nímž chcete komunikovat, zapnutou funkci BLUETOOTH. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, s nímž chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením BLUETOOTH, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením BLUETOOTH komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení BLUETOOTH a klikněte na Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klikněte na záložku Možnosti a vyberte zaškrtávací políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.