Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání programu VAIO Control Center n 78 N Používání programu VAIO Control Center Pomocný program VAIO Control Center umožňuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí pro chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení. 3 Po dokončení klikněte na tlačítko OK. Nastavení požadované položky je změněno. ✍ Další informace o každé možnosti naleznete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Control Center. Pokud okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardním oprávněním, některé z ovládacích položek nebudou viditelné.

Inovování počítače VAIO > n 79 N Inovování počítače VAIO Tento počítač VAIO a pamět’ové moduly obsahují velice přesné elektronické součástky a konektory. Aby nedošlo k ukončení platnosti záruky během záruční lhůty, doporučujeme dodržovat následující zásady: ❑ S instalací nového pamět’ového modulu se obrat’te na prodejce. ❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače, neprovádějte instalaci sami. ❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru pamět’ového modulu. Se žádostí o pomoc se obrat’te na autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Typ modulu a velikost paměti nainstalované ve vašem počítači se může lišit, záleží na modelu, který jste zakoupili. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích.